Klient ponad... Serwerami

Protel 99 - The Complete Electronic Design Suite - jest tym dla elektroników, czym np. AutoCAD dla projektantów.

Protel 99 - The Complete Electronic Design Suite - jest tym dla elektroników, czym np. AutoCAD dla projektantów.

Protel 99 - The Complete Electronic Design Suite - jest tym dla elektroników, czym np. AutoCAD dla projektantów. W 32-bitowej, unikalnej architekturze EDA/Client zintegrowane są specjalizowane aplikacje tworzące kompletne środowisko do projektowanie układów elektronicznych: od funkcjonalnej koncepcji poprzez wszystkie etapy pośrednie z edycją schematu, symulacją pracy układu, projektowaniem PCB i automatycznym wyznaczaniem ścieżek, generacją tzw. net-listy, aż do projektu końcowego.

Klient ponad... Serwerami
Z reguły skomplikowane zadania projektowania i symulacji układów elektronicznych o dużej skali integracji, wymuszały na użytkowniku konieczność używania wielu specjalizowanych, najczęściej mało ujednoliconych narzędzi pochodzących od różnych producentów. Nie tylko tych narzędzi i ich GUI trzeba było się uczyć oddzielnie, ale jednocześnie opanować mało efektywną technikę płynnego przełączania się między aplikacjami.

Podstawową zaletą "protelowskiej" technologii EDA/Client jest zmiana projektowania z przedstawionej wyżej struktury pionowej na poziomą. Środowisko EDA (Electronic Design Automation)/Client to specjalna aplikacja typu front-end, umożliwiająca ścisłe podłączenie poszczególnych narzędzi do wspólnego interfejsu użytkownika (klienta). Klientowi służą zaś funkcjonalnie ujednolicone i zgodne na poziomie wymiany danych wtyczki-serwery narzędziowe integrowane z EDA poprzez kompilacje współdzielonych, 32-bitowych bibliotek DLL - jest to klasyczna architektura klient/serwer.

Klient ponad... Serwerami
Jest to także architektura otwarta, co oznacza, że zachowując standardy na poziomie przenoszenia danych, do klienta można podłączać najróżniejsze specjalizowane serwery i plug-ins narzędziowe innych producentów lub nawet własne, wykonane przez użytkownika za pomocą dołączonego pakietu Client Server Development Kit (CSDK). Dla żądanej funkcji lub algorytmu CSDK generuje tzw. podkłady w postaci plików źródłowych dla Borland Delphi 3 lub C++ Builder, gdzie można zaprogramować nową wtyczkę zgodną z interfejsem EDA/Client na poziomie funkcji, wymiany danych (przez standardową instalację) oraz dokumentacji.

Słowem - EDA/Client w Protelu 99 to baza z zasobami, a całą robotę - nadbudowę wykonują serwery. Niemal całe wyposażenie bazy może być i jest konfigurowane, bo dzięki takiej architekturze nie wpływa to na serwery narzędziowe korzystające z interfejsu bazy. Paski opcji, menu i skróty są wyświetlane kontekstowo, w zależności od stosowanego narzędzia.

Podstawowe serwery wchodzące w skład pakietu Protel 99 for Windows 95/98/NT4.0 to:

Advanced Schematic 98/99 - narzędzie do edycji schematów elektronicznych i bibliotek elementów.

Advanced PCB 98/99 - aplikacja wspomagająca projektowanie płyt drukowanych PCB: tras ścieżek i rozmieszczenia elementów.

Advanced Route 98/99 - wysokiej klasy, wykorzystujący technikę sieci neuronowych, wydajny, bezrastrowy autorouter zintegrowany z Advanced PCB.

Advanced PLD 98/99 - narzędzie do projektowania programowalnych układów logicznych w standardzie JEDEC.

Advanced SIM 99 - uruchamiany bezpośrednio spod edytora schematów, zgodny ze SPICE 3f5 i językiem HDL, symulator obwodów analogowo-cyfrowych małych sygnałów.

Ten żelazny zestaw uzupełniony jest grupą dodatkowych "serwisów" w postaci generatora net-list (zestawienie komponentów i ich połączeń), edytora tekstów (w tym skryptów), arkusza obliczeniowego i modułu do wykresów, generatora list materiałów (BOM), modułu do automatycznego rozmieszczania elementów na płytce, tworzenia stopy (śladu) komponentów na PCB i standardowego obrysu płytki, czy narzędzi ułatwiających zarządzanie projektem.