Kliknij myszką, pobierz napisy

Ukazała się nowa wersja aplikacji Napiprojekt, którego przeznaczeniem jest wyszukiwanie w Internecie plików tekstowych z napisami do filmów przechowywanych na dysku komputera. Spośród kilku zmian, jakie wnosi wydanie 1.0.4.3, najważniejsze wydaje się poprawienie algorytmu wyszukiwania napisów.

Wśród pozostałych nowości znalazły się m.in.:

- automatyczne przejście do trybu "passive" w razie konieczności

- opcja dodawania sygnatury do napisów po pobraniu pliku, co ułatwia identyfikację napisów w bazie Napiprojekt

- po upływie terminu 30 dni od ostatniej aktualizacji bazy napisów program przypomina o konieczności dodania napisów do bazy i pozwala na pobranie kolejnych 4 plików (poprzednio po tym terminie aplikacja wymagała dodania napisów z dysku).

Plik instalacyjny zajmuje 1,31 MB.

Strona producenta


Zobacz również