Klucz do sukcesu

Firmy prowadzące komercyjną działalność w Internecie powinny dążyć w kierunku specjalizacji w wybranej dziedzinie. Analizy rynkowe dowodzą, iż jest to obecnie najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu.

Badania rynkowe przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych dowodzą, iż to nie młodzież jest "siłą napędową" internetowego handlu. Zakupy w sieci najczęściej dokonują bowiem ludzie w wieku 35-55 lat. Ta grupa społeczna, mająca w USA aż 75 mln przedstawicieli, posiada jednocześnie największe dochody wśród całej populacji Amerykanów. Tacy konsumenci są najbardziej "atrakcyjni" dla firm zajmujących się handlem internetowym.

Ukierunkowanie danego przedsięwzięcia wyłącznie na konkretną grupę wiekową nie przynosi oczekiwanych rezultatów i firmy działające w sieci wydają się odchodzić już od tego modelu biznesowego. Z analiz przeprowadzonych przez firmy, takie jak MediaMatrix czy też MyPrimeTime.com, wynika, iż aby uzyskać komercyjny sukces w Internecie, przyciągnąć uwagę (i pieniądze) konsumentów, należy kierować się przede wszystkim zainteresowaniami odbiorców. Wymusza to konieczność pewnego rodzaju specjalizacji i takie właśnie serwisy mają największą szansę na pozyskanie znacznej liczby klientów.

Więcej informacji: www.thestandard.com