Klucz do zarządzania generacją Y

Nowe pokolenie podchodzi do pracy w zupełnie inny sposób niż starsi koledzy - ma problem z uznaniem hierarchii, chce korzystać z mediów społecznościowych i pragnie widzieć konkretne możliwości rozwoju kariery. Młodzi finansiści uczestniczący w badaniu przeprowadzonym przez ACCA i firmę Mercer są gotowi w każdej chwili zmienić pracodawcę.

Czy generacja Y naprawdę różni się od innych pokoleń, czy jego przedstawiciele nie staną się po czterdziestce tacy sami jak generacja Y czy pokolenie wyżu demograficznego? Zdaniem amerykańskich ekspertów rekrutacji - nie. Wychowali się bowiem w zupełnie innym świecie, w którym był już internet. Rośli też w epoce bardziej liberalnego podejścia rodziców i szkół do wychowania. Od dzieciństwa uczestniczyli w podejmowaniu decyzji w domu i w szkole. Uczą się inaczej niż poprzednie pokolenia, inaczej też należy nimi zarządzać.

Starsi pracownicy akceptują układ hierarchiczny w pracy, ich młodsi koledzy myślą raczej o sieci społecznościowej i nie boją się rzucać wyzwań przełożonym. Pracodawcy powinni włączyć ich w proces decyzyjny, wyjaśniać przyczyny określonych sposobów postępowania i dawać informację zwrotną o wynikach ich pracy. Nowe pokolenie nie boi się informacji zwrotnych, w przeciwieństwie do swoich starszych kolegów, ponieważ naprawdę chce się uczyć i udoskonalać swoją pracę, zaś poprzednie generacje często postrzegają ocenę swojej pracy jako coś negatywnego. Młodzi ludzie pragną także wiedzieć, jakie mają możliwości rozwoju kariery w firmie.

Zobacz również:

  • Niezaszczepieni poniosą konsekwencje w pracy

Według raportu stowarzyszenia ACCA i firmy Mercer o młodych profesjonalistach z branży finansowej, najważniejsze czynniki, które przyciągają generację Y to: rozwój kariery, wynagrodzenie, rola w firmie, bezpieczna posada i zachowanie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym. W badaniu brało udział ponad 3,2 tys. osób ze 122 krajów.

Wielu młodych finansistów pragnie zrobić karierę w swojej branży, jednak ponad połowa chciałaby nie piastować żadnego tradycyjnie związanego z finansami stanowiska. Pragną szybko piąć się w górę, a gdy firma nie spełnia ich oczekiwań, bez wahania zmieniają pracodawcę.

Z badania wynika, że pracodawcy będą musieli wprowadzić nowe metody zarządzania, jeśli chcą zatrzymać młodych pracowników. Jedna trzecia respondentów stwierdziła, że chce opuścić swoją obecną firmę, a połowa nie zamierza pracować u aktualnego pracodawcy za trzy lata. Jak wygląda środowisko "przyjazne dla generacji Y"? Elastyczne godziny pracy, dostęp do nowinek technologicznych, wykorzystywanie mediów społecznościowych wewnątrz firmy - to niektóre z możliwych zachęt.