Knockout 1.5

KnockOuta podobnie jak każde znakomite narzędzie trzeba dobrze opanować. Nie ma jednak programu, który by lepiej tworzł maski dla skomplikowanych obiektów, takich jak dym, włosy czy powierzchnie przezroczyste.

KnockOuta podobnie jak każde znakomite narzędzie trzeba dobrze opanować. Nie ma jednak programu, który by lepiej tworzł maski dla skomplikowanych obiektów, takich jak dym, włosy czy powierzchnie przezroczyste.

Knockout 1.5
Jeśli zajmujecie się fotomontażami, KnockOut będzie absolutnie niezbędny. Jeżeli montowaliście dwa obrazy przy użyciu Adobe Photoshopa, to wiecie, ile czasu i zręczności wymaga prawidłowe wybranie określonego obszaru jednego obrazu do wmontowania w drugi. Pierwsza wersja KnockOuta była wspaniałą pomocą w najtrudniejszych pracach montażowych, a najnowszy Corel KnockOut 1.5 (produkcji firmy Ultimatte) zawiera kilka prostych narzędzi, ułatwiających tworzenie bardziej złożonych masek.

Knockout 1.5

<b>Na dwa pas<b> Tworzenie nawet złożonych masek w KnockOucie 1.5 wymaga jedynie obrysowania zewnętrznej i wewnętrznej części obiektu.

Podobnie jak w wersji 1. maskę możecie zdefiniować poprzez narysowanie dwu ścieżek - jednej na zewnątrz, drugiej wewnątrz obszaru do maskowania. Program analizuje obszar obrazu pomiędzy tymi ścieżkami i tworzy maskę pozwalającą wyeliminować tło z zaznaczonego obszaru. Nowe narzędzie (lupa ze zbliżeniem) umożliwia rysowanie bardziej precyzyjnych ścieżek dzięki powiększeniu obrazu. Możecie też przetestować dokładność maskowania poprzez podłożenie innego obrazu lub tinty pod wymaskowany fragment.