Koalicja antypiracka

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania "PRO" oraz Business Software Alliance zacieśniają współpracę w walce z piractwem.

Z inicjatywy Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji doszło do spotkania Rady Izby, Zarządu Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania "PRO" oraz przedstawicieli Business Software Alliance. Spotkanie to poświęcono problematyce związanej z przygotowaną nowelizacją prawa autorskiego oraz omówieniu możliwości współpracy tych organizacji w dziedzinie podwyższenia świadomości społecznej w sprawie zagrożeń związanych z wysokim poziomem piractwa komputerowego w Polsce.

Podczas spotkania wymieniono uwagi i doświadczenia związane z walką z piractwem komputerowym oraz promowaniem legalnego oprogramowania komputerowego. Podkreślono, iż wszystkie organizacje środowiska informatycznego w Polsce są głęboko zainteresowane wdrażaniem zapisów ustawy o ochronie praw autorskich, a w szczególności praw twórców i producentów oprogramowania. Uczestnicy spotkania zdecydowali też o wzajemnych konsultacjach i współpracy przy organizacji kolejnych kampanii informujących o skutkach użytkowania nielegalnego oprogramowania.

"Nie ma między nami rozbieżności w stwierdzeniach o konieczności radykalnej walki z nielegalnym kopiowaniem i dystrybuowaniem nośników z oprogramowaniem, ale musimy jeszcze wspólnie się zastanowić, jaka ma być forma kampanii przeciwko użytkowaniu nie licencjonowanych programów, aby sprawiała ona przykrość tylko tym, którzy kradną cudzą pracę" - stwierdził Wacław Iszkowski, prezes PIIT.