Kobiety częściej bezrobotne

Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, na rynku pracy kobiety nadal są traktowane gorzej od mężczyzn. W Polsce wskaźnik zatrudnienia kobiet wynosi 46%.

W 2004 roku wskaźnik zatrudnienia kobiet wyniósł w Unii Europejskiej 56%. Zmniejsza się różnica między odsetkiem bezrobotnych kobiet i mężczyzn, chociaż kobiety nadal częściej pozostają bez pracy.

Co czwarta pracująca kobieta zatrudniona jest w administracji publicznej, edukacji, służbie zdrowia lub instytucjach socjalnych.

W Europie wśród menedżerów różnego szczebla kobiety stanowią jedną trzecią, ale w radach nadzorczych panie stanowią zaledwie 10%, a wśród dyrektorów generalnych 3%.

80% Europejek ma dyplom szkoły średniej, jest to odsetek wyższy niż w przypadku płci brzydkiej (niecałe 75%). Wśród absolwentów wyższych uczelni kobiety stanowią 59%, na studiach mają też lepsze wyniki. Jednak później, wśród doktorantów panie to zaledwie 43%, a wśród kadry profesorskiej jedynie 15% (w Polsce ten odsetek jest wyższy - co piąta samodzielna posada profesorska należy do kobiety, w tym względzie wyprzeda nas tylko Łotwa, Finlandia i Portugalia).

Kobiety nadal zarabiają mniej od mężczyzn, średnio o 15% (w Polsce średnio o 10%). Komisja Europejska podkreśliła w raporcie, że jest to stan nie do zaakceptowania, spowodowany m.in. funkcjonującymi stereotypami.

W Europie pracuje średnio 61% kobiet posiadających dzieci i 75% kobiet bezdzietnych. Mężczyznom najwyraźniej łatwiej jest pogodzić obowiązki rodzinne z zawodowymi - pracuje 91% ojców, a wśród bezdzietnych wskaźnik zatrudnienia wynosi 86%.