Kobiety przedsiębiorcze skuteczniej

Według raportu Center for Women's Business Research rośnie liczba przedsiębiorstw prywatnych, w których kluczowe udziały posiadają kobiety. Firmy te rozwijają się szybciej, zwiększając zatrudnienie i sprzedaż powyżej przeciętnej: taki trend utrzymuje się od 10 lat.

Według raportu, w USA działa obecnie ponad 10,1 mln przedsiębiorstw, które w 50% lub więcej należą do kobiet. Firmy te zapewniają 18,2 mln miejsc pracy i osiągają przychody rzędu 2,3 bln USD.

To zarazem niemal połowa (46%) wszystkich firm prywatnych w USA (54% - większość udziałów należy do mężczyzn, 28% - do kobiet, 18% - "po połowie" do kobiet i mężczyzn). Firmy należące w połowie i ponad połowie do kobiet radzą sobie w biznesie lepiej niż wynosi przeciętna: pomiędzy 1997 a 2002 rokiem wzrosły średnio o 11%, podczas gdy wszystkie firmy prywatne w tym czasie wzrosły o 6%. Zatrudnienie w firmach należących do kobiet wzrosło o 18% podczas gdy we wszystkich prywatnych - o 8%. Sprzedaż wzrosła o 32% podczas gdy w całym sektorze - o 24%. Trend wzrostu 1,5 do 2 razy szybszy od całego sektora utrzymuje się w należących do kobiet firmach zresztą w całej ostatniej dekadzie - stwierdza raport Centrum.

Obecnie, według danych National Association of Women Business Owners (NAWBO), co 11 dorosła kobieta w USA jest właścicielką firmy. Zadaniem CWBB i NAWBO jest ustalenie dokładnej liczby firm, w których decydującą rolę odgrywają kobiety: definicja Bureau of the Census obejmuje jako przedsiębiorstwa należące do kobiet te, które są prywatne i większość udziałów jest w rękach kobiet. Nie obejmuje to firm, w których kobiety mają znaczne - największe udziały ale do 50%, i w związku z tym sprawują w tych firmach funkcje w zarządzie; w tej liczbie jest wiele dużych przedsiębiorstw. Przyszłe raporty mają przebadać ponadto sytuację w przedsiębiorstwach których akcje znajdują się w obrocie publicznym, w których kobiety posiadają znaczące lub kontrolne pakiety.

Badanie wyróżniło też grupę 3,9 mln firm prywatnych w których w 2002 dokładnie połowa udziałów należy do kobiet. Zatrudniają one 9 mln pracowników i przyniosły 1,17 bln USD ze sprzedaży. 166,2 tys. tych firm ma przychody powyżej 1 mln USD, 6,9 tys. z nich zatrudnia powyżej 100 pracowników. Najwięcej takich firm spotkać można w sektorze usług, detalicznym, budownictwie, finansach, handlu nieruchomościami i ubezpieczeniach.


Zobacz również