Kobiety w biznesie

Centrum Przywództwa Kobiet w - nomen omen - Babson College w Massachusetts oraz London School of Business przedstawiły wyniki pierwszego Światowego Monitora Przedsiębiorczości (GEM). Z badania przeprowadzonego w 34 krajach świata wynika, że 41% nowych przedsiębiorców to kobiety.

W 2004 roku, jak wynika z GEM, w badanych krajach w uruchamianie działalności nowej firmy zaangażowanych było 73 miliony osób. Z tego około 30 milionów - to kobiety. Średni udział kobiet wśród zakładających nowe interesy przedsiębiorców waha się od 39,1% w Peru do zaledwie 1,2% w Japonii.

W każdym z badanych krajów większość przedsiębiorców to mężczyźni. Największa różnica w aktywności obu płci na tym polu występuje w krajach o średnich dochodach ludności, sięga ona tam 75%. W krajach o wysokich dochodach jest to odpowiednio 33% na niekorzyść kobiet, a w krajach o niskich dochodach - 41%.

Podobnie jak w przypadku mężczyzn, głównym motywem do rozpoczęcia działalności gospodarczej jest dla kobiet "okazja". Ponadto, kobiety częściej niż mężczyźni angażują się w zakładanie biznesu, ponieważ nie mają szansy na inną pracę.

W krajach o niskich i średnich dochodach, najwięcej kobiet decyduje się na założenie własnego biznesu pomiędzy 25 a 34 rokiem życia. W krajach o wysokich dochodach, ten przedział wypada później, na wiek 35-44 lata.

W krajach o niskich dochodach większość zaangażowanych w przedsiębiorczość kobiet (54%) nie ukończyła szkoły średniej. Odwrotnie jest w krajach o wysokich dochodach, gdzie najczęściej w zakładanie nowego biznesu angażują się kobiety z co najmniej średnim wykształceniem (34%).

Wszędzie natomiast większość kobiet rozpoczynających nową działalność gospodarczą nie porzuca od razu poprzedniej pracy (podobnie jest zresztą w przypadku mężczyzn). Ponadto, wszędzie w przypadku świeżo upieczonych kobiet-przedsiębiorców istnieje silna dodatnia i znacząca korelacja pomiędzy faktem znajomości innych przedsiębiorców a faktem podjęcia własnego nowego interesu.

Podobnie silna dodatnia i znacząca korelacja została w badaniu zaobserwowana pomiędzy faktem rozpoznania okazji na założenie biznesu i prawdopodobieństwem, że kobieta podejmie wyzwanie i założy nową firmę. Kobiety świadome pojawiających się szans częściej podejmują decyzję o rozpoczęciu działalności.

Silna dodatnia i znacząca korelacja występuje ponadto pomiędzy tym, że kobieta wierzy we własną wiedzę, umiejętności i doświadczenie potrzebne do rozpoczęcia nowego biznesu, a prawdopodobieństwem rozpoczęcia działalności. Istnieje też silna ujemna i znacząca korelacja pomiędzy obawą przed porażką oraz prawdopodobieństwem rozpoczęcia nowego biznesu.

Większość firm zakładanych przez kobiety wykorzystuje na początku mniej kapitału niż to jest w przypadku firm zakładanych przez mężczyzn. Firma zakładana przez mężczyznę wykorzystuje średnio na początku 65 tys. dolarów, podczas gdy firma zakładana przez kobietę - tylko 33,2 tys. dolarów. Kobiety korzystają częściej ze znanych technologii i kierują się raczej na istniejące rynki. To sugeruje, że kobiety-przedsiębiorcy mają bardziej konserwatywne podejście do zakładania firmy. Dzieje się tak zdaniem autorów raportu dlatego, że silniej angażują się w przedsiębiorczość związaną z zaspokajaniem istniejących potrzeb.

Firmy zakładane przez kobiety wolniej także rosną. Większość kobiet zaangażowanych w nowe firmy przewiduje stworzenie w ciągu pięciu lat stworzenie 5 lub mniej miejsc pracy. W krajach o niskich i średnich dochodach, tylko 1% nowych firm kobiet przedsiębiorców ma potencjał do zatrudniania. W krajach o wysokich dochodach jest to odpowiednio 1,6%.


Zobacz również