Koduj myszą, nie klawiaturą


Przykładowy fragment kodu szablonu strony z komponentem logowania do serwisu wygląda tak:

<!- BEGIN Record Login ->

<form method="post" action="{Action}" name="{HTMLFormName}">

<font class="ClearFormHeaderFont">Login</font>

<table cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" class="ClearFormTABLE">

<!- BEGIN Error ->

<tr>

<td colspan="2" class="ClearErrorDataTD">{Error}</td>

</tr>

<!- END Error ->

<tr>

<td class="ClearFieldCaptionTD">Login </td>

<td class="ClearDataTD"><input type="text" name="{login_Name}" value="{login}" maxlength="100" size="20" class="ClearInput"> </td>

</tr>

<tr>

<td class="ClearFieldCaptionTD">Hasło </td>

<td class="ClearDataTD"><input type="password" name="{password_Name}" value="{password}" maxlength="100" size="20" class="ClearInput"> </td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2" align="right" align="center" nowrap class="ClearFooterTD">

<!- BEGIN Button Button_DoLogin -><input name="{Button_Name}" type="submit" value="Login" class="ClearButton"><!- END Button Button_DoLogin -> 

</td>

</tr></table>

</form>

<!- END Record Login

CCS ma rozbudowaną opcję współpracy z Microsoft FrontPage'em. Jeżeli do edycji stron używasz właśnie tej aplikacji, zainstaluj opcję, dzięki której CCS będzie działać jako wtyczka do FrontPage'a. Oba programy w duecie pracują bardzo dobrze. CCS przekazuje pałeczkę w momencie, gdy należy opracować kod HTML.

Dla kogo CCS?

CodeCharge Studio jest przeznaczony dla użytkowników o różnym poziomie zaawansowania. Do twórczej pracy wymaga przynajmniej przeciętnej znajomości chociaż jednej technologii programistycznej oraz pewnych umiejętności tworzenia i zarządzania bazą danych. Według twórców, wiedza ta wystarczy, aby CCS wyręczyło programistę w tworzeniu od 80 do 100 procent kodu.

Mniej zaawansowani docenią zapewne narzędzia całkowicie automatyzujące tworzenie stron na podstawie bazy danych i ich publikacji. Po zaplanowaniu i przygotowaniu struktury danych w dowolnej bazie wygenerowanie kodu oraz opublikowanie strony może zająć 5 minut.