Koduj myszą, nie klawiaturą


Za automatyczne tworzenie nowych programów odpowiada Application Builder. Po zrealizowaniu dziewięciu prostych punktów otrzymujesz aplikację praktycznie gotową do publikacji. Oczywiście strony wygenerowane automatycznie mogą nie zadowolić wymagających webmasterów, drażni zwłaszcza szablonowy układ treści. Do projektów aplikacji typowo użytkowych lub systemów intranetowych, których wygląd jest sprawą drugorzędną, powinien wystarczyć jeden z dostępnych stylów (dodatkowe pliki CSS pobierzesz ze stronyhttp://www.codecharge.com ). Możesz zdecydować, czy opis wyglądu elementów strony znajdzie się w pliku CSS, czy w szablonie HTML. W każdej chwili możesz również zmienić aktualny styl lub zaprojektować własny.

Automatyzacja tworzenia aplikacji ma, oczywiście, swoje wady i zalety. Tak napisany kod będzie często znacznie obszerniejszy niż jego odpowiednik tworzony od podstaw. Najmniejsza aplikacja WEB, jaką można sobie wyobrazić - prosta strona z przyciskiem - wymaga publikacji 12 plików (w sumie z bibliotekami i JavaScriptem ponad 200 KB). Podstawową zaletą rozwiązania jest szybkość tworzenia i publikacji. CCS umożliwia budowanie zaawansowanych rozwiązań także osobom o przeciętnej znajomości technologii programistycznych. Dzięki temu możesz się skoncentrować na projektowaniu aplikacji i planowaniu pracy. Oprogramowanie wyręczy cię w wielu momentach i wygeneruje bezbłędny kod. Jak każde rozwiązanie RAD, CSS narzuca pewien schemat tworzenia aplikacji, który nie musi odpowiadać każdemu programiście. Problemy mogą się pojawić, gdy zamarzy ci się na przykład rozwiązanie ze standardowym interfejsem użytkownika. Oznacza to żmudne ręczne tworzenie kodu i poprawianie wygenerowanego automatycznie. Może się nawet okazać, że "pomoc" programu utrudni orientację w tworzonym kodzie. Trudno wymagać nawet od najbardziej zaawansowanego narzędzia, żeby wszystkie opcje udostępniało po jednym kliknięciu myszą, dlatego każdy użytkownik prędzej czy później będzie zmuszony do ręcznych modyfikacji.

Obsługa

Interfejs CCS zbudowany jest przejrzyście, choć jego możliwości nie da się porównać z Visual Studio. Pod tym względem przypomina nieco inne rozwiązanie firmy Microsoft - Web Matrix (pisaliśmy o nim w numerze 5/03). Menu programu zostało opracowane także w polskiej wersji, więc będziemy się posługiwać rodzimymi nazwami. Interfejs programu ma trzy zasadnicze części:

  • Eksplorator projektu - do przeglądania wszystkich elementów stron i innych składników projektu, takich jak diagramy czy połączenia z bazami danych;

  • okno edycji strony - znajdujące się w centrum;

  • okno właściwości obiektów.
Poszczególne elementy możesz edytować w jednym z trzech trybów: Układ, HTML (do ręcznej edycji kodu HTML i JavaScript) oraz Kod - do edycji kodu języka działającego po stronie serwera.

Tryb Układ służy do graficznej edycji projektu. Przypomina edytory HTML pracujące w trybie graficznym lub aplikacje do projektowania interfejsów. Osadzanie obiektów na stronie odbywa się na zasadzie przeciągania. Obiekty podzielono na trzy kategorie: TB_Builders, w której znajdują się rozbudowane elementy, takie jak moduł zabezpieczenia strony hasłem, TB_Forms zawierający elementy do budowy formularzy, oraz TB_HTML, w której znalazły się kontrolki do formatowania wyglądu strony. Parametry poszczególnych obiektów określa się w oknie Właściwości, umieszczanym standardowo w prawym dolnym rogu ekranu. Można tu nie tylko precyzyjnie określić opcje wyświetlania poszczególnych obiektów, ale także zdefiniować akcje z nim związane. Należy uważnie projektować akcje po stronie przeglądarki w JavaScripcie, ponieważ w przeglądarkach innych niż Internet Explorer mogą być z nimi problemy. Informuje o tym komunikat pojawiający się po wstawieniu procedury: "W przyłączonym zdarzeniu client-side może wystąpić błąd czasu wykonania dla komponentu XXX w przeglądarkach innych niż IE."