Koduj myszą, nie klawiaturą


Opcje Podgląd oraz Pokaż stronę pozwalają zobaczyć wygląd aplikacji podczas edycji dokumentu. Pierwsza z nich pokazuje wygląd samego szablonu HTML. Pokaż stronę generuje szablon HTML oraz kod jedynie obecnie edytowanej strony. Dzięki tej opcji można zobaczyć, jak będzie ona docelowo wyglądać. CCS ma także bardzo rozbudowany system publikacji projektu. Cały projekt można opublikować, wybierając odpowiednią opcję z menu Projekt lub naciskając klawisz [F9].

Oczywiście najpierw należy ustawić dokładną lokalizację serwera, na którym zamierzamy publikować strony. W tym celu trzeba wybrać opcję Właściwości projektu z menu Projekt. Jeżeli ścieżka dostępu do serwera została zdefiniowana prawidłowo (pliki mogą zostać wysłane na serwer przez ftp lub przekopiowane lokalnie), a połączenie z serwerem jest wystarczająco szybkie, opublikowanie całej strony odbywa się w pełni automatycznie.

Aplikacja WEB w 5 minut

Aby pokazać możliwości CodeCharge Studio, opracujmy prostą aplikację WEB. Będzie to baza autorów magazynu PC World, składająca się ze strony-listy oraz panelu administracyjnego, umożliwiającego edycję wpisów, dostępnego po podaniu odpowiedniego loginu i hasła. Aplikacja zostanie utworzona w języku PHP i przy użyciu serwera baz danych MySQL, ale równie dobrze może to być ASP i baza MS Access.

Zanim zaczniesz: baza danych

Ponieważ CCS najlepiej radzi sobie z tworzeniem aplikacji na podstawie bazy danych, budowę aplikacji rozpoczniemy od utworzenia źródła danych. W bazie, którą nazwaliśmy autorzy_pcwk, tworzymy tabelę autorzy_pcwk zawierającą cztery pola tekstowe: imie, nazwisko, dzial i e-mail oraz pole klucza podstawowego identyfikator. Druga tabela uzytkownicy potrzebna nam będzie do opracowania mechanizmu autoryzacji. Znalazły się w niej pola tekstowe: login, haslo pole numeryczne strefa, określające grupę użytkowników oraz Identyfikator będący kluczem podstawowym. Do tabeli użytkownicy musimy wstawić przynajmniej jeden rekord (np. login = admin haslo = pcwk strefa = 1). Poniższy kod przedstawia zapytanie SQL tworzące taką właśnie strukturę bazy danych:

CREATE TABLE `autorzy_pcwk` (`Identyfikator` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,`imie` VARCHAR(50),`nazwisko` VARCHAR(50),`dzial` VARCHAR(50),`e-mail` VARCHAR(50),UNIQUE (`Identyfikator`));

CREATE TABLE `uzytkownicy` (`Identyfikator` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,`login` VARCHAR(50),`haslo` VARCHAR(50),`strefa` INT(10),UNIQUE (`Identyfikator`));

INSERT INTO `uzytkownicy` (`Identyfikator`, `login`, `haslo`, `strefa`)

VALUES (`', `admin', `pcwk', `1');

Tworzymy projekt

Tworzenie aplikacji w CCS rozpoczynamy, wybierając opcję Nowy Projekt z menu Plik. Następnie zaznaczamy opcję Application Builder i wybieramy nazwę projektu, jego lokalizację oraz język, w którym zostanie napisany kod serwera. Co prawda, zamieszczony obok tekst informuje, że "język aplikacji można zmienić w dowolnej chwili", ale dobrze się zastanów, którą technologię wybrać.