Koduj myszą, nie klawiaturą


Etap 1. Właściwości projektu

Na kolejnym etapie definiujemy "język serwisu" (komunikaty w tym języku zostaną umieszczone na stronach) oraz ścieżkę dostępu do serwera, na którym zamierzamy publikować aplikację, oraz jego adres URL. Jako ścieżkę możemy podać zarówno ścieżkę lokalną, sieciową, jak i adres FTP, należy jednak pamiętać, że połączenie to będzie wykorzystywane później także do generowania testowych stron w trybie podglądu. Nie dysponując szybkim łączem do serwera docelowego, warto pomyśleć o lokalnym serwerze WWW, na którym można będzie przetestować aplikację.

Etap 2. Połączenie z bazą danych

Następnym elementem niezbędnym do działania aplikacji jest połączenie z bazą danych. W tym celu zaznaczamy Użyj nowego połączenia z bazą danych i klikamy przycisk Utwórz. W trybie projektowania aplikacji program może się połączyć się z dowolną bazą danych poprzez odpowiedni sterownik ODBC zainstalowany w systemie. Może to być np. Microsoft SQL, Oracle, MySQL lub Microsoft Access. Wygenerowany kod stosuje połączenie z bazą niezależne od ODBC i używa metody odpowiedniej do danego języka (ADO do ASP, JDBC do Javy, PHPLib do PHP, DBI do Perla). Aby móc pracować z bazą MySQL w trybie edycji, należy zainstalować sterownik MyODBC, do pobrania pod adresem:http://www.mysql.com/downloads/api-myodbc.html . Trzeba także zdefiniować połączenie, które będzie wykorzystywane podczas pracy aplikacji. W tym celu wybieramy opcję Serwer na karcie Dodaj nowe połączenie i wypełniamy pola: Nazwa bazy, Nazwa serwera, Login oraz Hasło.

Etap 3. Opcje kreatora

Na kolejnym etapie możemy zmienić kilka opcji kreatora, m.in. określić, czy aplikacja ma być automatycznie opublikowana po zakończeniu pracy kreatora oraz czy pola daty mają być wypełniane przy użyciu komponentu Date Picker, pomagającego wypełniać pola daty.

Etap 4. Zabezpiecz dane

Teraz konfigurujemy Autoryzację dostępu. W tym celu wybieramy opcję użyj autoryzacji, a jako źródło użytkowników podajemy tabelę użytkownicy. Po prawej stronie okna dialogowego dodajemy nowe grupy zabezpieczeń; administratorzy z ID = 1 oraz goscie z ID = 2.

Etap 5. i 6. Tabele oraz elementy na stronach

Na piątym etapie należy wybrać te tabele, które posłużą do tworzenia aplikacji. W naszym przypadku jest to tabela autorzy_pcwk. Na etapie szóstym definiujemy, z jakich komponentów będzie się składała aplikacja oraz kto będzie miał do nich dostęp. Przykładowa aplikacja składa się ze strony podającej dane, połączonej z modułem wyszukiwania, oraz strony edycyjnej, na której modyfikuje się rekordy i dodaje nowe. Na stronie podającej dane Poziom dostępu ustawiamy na None, na dostęp do edycji zezwalamy grupie administratorzy. Szczegóły komponentów można zmieniać, klikając link w kolumnie Tabela (w naszym wypadku Autorzy PCWK). W tym miejscu można dodawać lub usuwać pola wyświetlane w poszczególnych rekordach, ustanowić sortowanie itp. Aby uaktywnić komponent edycji/poprawiania rekordów, należy ustanowić klucz podstawowy na karcie Rekord7, w naszym wypadku jest to Identyfikator.