Kogo lubią inwestorzy

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych wzrosła na świecie w latach 1980 - 2002 ponad dziesięciokrotnie, do 7100 mld USD. Chiny szybko gonią USA, które do tej pory miało pozycję kraju przyciągającego najwięcej inwestycji zagranicznych.

Opublikowany raport UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych pokazuje ogromny wpływ globalizacji na gospodarcze współzależności na świecie. W ciągu ostatnich 10 lat wartość inwestycji wzrosła dziesięciokrotnie, głównie dzięki międzynarodowym działaniom wielkich korporacji. Jednak w ciągu ostatnich dwóch lat przepływy inwestycji zagranicznych gwałtownie spadły i prawdopodobnie ta tendencja będzie kontynuowana również w bieżącym roku.

Na czele rankingu państw przyciągających zagraniczny kapitał w 2002 r. są USA, zainwestowano w tym kraju 1351 mld USD. Jednak Chiny pozyskały w tym czasie 448 mld USD - jest to ogromny skok w porównaniu z 25 mld USD inwestycji zagranicznych w 1990 roku. Licząc razem z Hong Kongiem, w którym inwestorzy zagraniczni zostawili 433 mld USD, Chiny są numerem dwa w rankingu.

W państwach rozwijających się w 2002 roku bezpośrednie inwestycje zagraniczne tworzyły circa jedną trzecią Produktu Krajowego Brutto, w porównaniu z 13% w 1980 roku. Państwa wysokorozwinięte, do których napływa dwie trzecie światowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych, zawdzięczają im jedną piątą PKB (w porównaniu z 5% w 1980 roku).

Wśród krajów rozwijających się, na drugim miejscu po Chinach pod względem atrakcyjności dla inwestorów, znalazła się Brazylia, w której inwestycje wzrosły do 236 mld USD z 37 mld USD. Meksyk zaś zasilany jest licznymi inwestycjami z USA i zajmuje 13. miejsce w światowym rankingu - uzyskał 154 mld USD w ubiegłym roku, znacznie więcej niż w 1990 roku - 22 mld USD.

Europa Środkowo - Wschodnia nie wypada najlepiej w rankingu, choć pierwsze miejsce wśród krajów naszego regionu zajmuje Polska (27. w ogóle). W sumie region przyciągnął w 2002 roku 188 mld USD inwestycji zagranicznych, w porównaniu z 3 mld w 1990 roku. Jest to jednak tylko niewiele więcej niż wartość inwestycji zagranicznych w samej Irlandii.