Koktajl rastrowo-wektorowy

Bogactwo efektów rastrowych i zasobożerność palety Appearance sprawia, że z czasem program zaczyna zwalniać i praca z nim staje się nieznośna. Jednym ze sposobów na ułatwienie sobie pracy jest rasteryzacja tych obiektów, co do których mamy pewność, że nie będą później modyfikowane (doskonałym nawykiem jest zapisywanie kolejnych faz projektu w postaci samodzielnych plików).

Dostępna w menu Object komenda Rasterize przywołuje paletę odpowiedzialną za zmianę obiektu wektorowego w rastrowy.

O ile pozycje takie jak rozdzielczość czy ustalanie rodzaju tła (przezroczyste lub białe) wydają się oczywiste, o tyle ostatniej sekcji - Create Clipping Mask - warto poświęcić nieco miejsca. Jeśli zdecydujemy się na utworzenie maski obcinania, zrasteryzowany obiekt, choć złożony z pikseli, będzie miał gładkie krawędzie, co jest spowodowane nakładaną automatycznie przez program wektorową maską obcinania.

Koktajl rastrowo-wektorowy

Gdy rezygnujemy z maski obcinania, zrasteryzowany obiekt ma poszarpane, pikselowe krawędzie - co przedstawione jest na rys. 9. Ponieważ Illustrator jest programem wolnym od błędów, nie jest wskazane przed rasteryzacją (lub eksportem do formatu *tiff czy *eps) korzystanie z opcji Expand Appearance. Program ma tendencję do tworzenia wokół obiektów z efektami rastrowymi (Drop Shadow/Inner Glow itp.) białych, kwadratowych obwódek - granic masek rastrowych efektów. Jakkolwiek na oficjalnym forum Adobe zapewniano mnie, że są to artefakty powstające tylko w czasie wyświetlania obrazu na monitorze, nie zdobyłem się na odwagę, aby w druku przekonać się o prawdziwości tych deklaracji.

Dość ciekawie rozwiązano kwestię obrazów 1-bitowych. Tylko ten rodzaj bitmap powinien być kolorowany nie z użyciem filtrów czy efektów, lecz przeznaczonych dla obiektów wektorowych próbek (Swatches) lub suwaków koloru. Po zaimportowaniu 1-bitowego rastra wystarczy kliknąć w próbkę koloru, a bitmapa zmienia kolor z czarno-białego na pomarańczowo-biały.

Do czego można wykorzystać owe 1-bitowe obrazki? Zastosowań jest tak wiele, jak pomysłów w głowie grafika. Pierwszym, dość oczywistym zastosowaniem jest modny obecnie "brudny" design, widoczny w gazetach młodzieżowych - nieregularne kształty, oszczędne, często odwrócone kolory.

Można też użyć ich jako masek dla identycznych, lecz "pełnokolorowych" bitmap, co, po nałożeniu rozmycia gaussowskiego daje całkiem ciekawe i z pewnością "niewektorowe" efekty.

Kończąc ten warsztat, nie można nie wspomnieć o znajdującej się w menu Window palecie Links. Paleta wyświetla wszystkie osadzone w dokumencie, a nie wektorowe obiekty.

Można by zadać sobie pytanie, do czego jest to potrzebne, skoro i tak są one widoczne na obszarze roboczym? Odpowiedź nasuwa się sama, gdy wyobrazimy sobie sytuację, w której zaimportowaną i wkomponowaną w projekt bitmapę trzeba nieco podrasować w Photoshopie. Zamiast od nowa ustawiać obiekt, klikamy go, zaś program automatycznie podświetla odpowiadającą mu ikonę na palecie Links, po czym wybieramy opcję Relink (pierwsza ikona u dołu palety).

Jeżeli aktualizowana bitmapa miała nałożone efekty, otrzyma je także zaktualizowany (bądź zupełnie podmieniony) obrazek.

W sytuacji gdy kolory wymienianej bitmapy były podrasowywane którymkolwiek z filtrów Illustratora, zmiany wprowadzone po ich użyciu zostają utracone (bierze się to z destruktywnej natury filtrów - nie są edytowalne, zatem program nie zawiera informacji, na podstawie których miałby wprowadzić zmiany w podmienionym pliku). Paleta Links przydaje się również wtedy, gdy musimy wysłać plik źródłowy.

Zamiast załączać w oddzielnym katalogu wszystkie zastosowane w pracy bitmapy, wybieramy z menu palety opcję Embed Image i z czystym sumieniem możemy przesłać dalej plik *ai.

Czy przedstawione tutaj możliwości manipulowania bitmapami są duże czy też małe, zależy od oczekiwań, jakie stawiamy programowi. Z pewnością brakuje tu dostępnej w Corelu opcji maskowania kolorów zaimportowanych bitmap (mając rudego kotka na zielonym tle, "wysysamy" z obrazka kolor zielony - i już kociak hasa po wektorowym krajobrazie), niemniej szczerze wątpię, czy zaimplementowanie takiego narzędzia stałoby się przyczyną spadku liczby użytkowników Adobe Photoshopa.

Dla osób zajmujących się składem czy projektowaniem opakowań korekcja kolorów będzie jednym z najczęściej używanych narzędzi; tym zaś, którzy pracują z dużą ilością bitmap, z pewnością w krew wejdzie używanie dodatkowych wypełnień, powiązanych z obiektem rastrowym. Z kolei użytkownikom, którzy lubią eksperymentować z obrazem, polecam zabawę z maskami i trybami mieszania.