Kolejna kara dla Telekomunikacji Polskiej

Prezes UKE nałożył na Telekomunikację Polską S.A. karę w wysokości 50 000 zł. Firma naruszyła przepisy określające zasady dozwolonego przetwarzania danych abonenta.

Jak ustalono, Telekomunikacja Polska S.A. bezprawnie przetwarzała następujące dane abonenta objęte tajemnicą telekomunikacyjną:

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania

Firma udostępniła je publicznie w spisach abonentów z jednoczesnym naruszeniem art. 169 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego, czyli bez uzyskania zgody abonenta.

W informacji podanej przez UKE czytamy:

"Wysokość kary nałożonej decyzją Prezesa UKE z dnia 18 grudnia 2008 r. uwzględnia okoliczność, iż naruszenie miało jednostkowy charakter, przy jednoczesnym jednak uwzględnieniu faktu, że jest to kolejna kara pieniężna nakładana przez Prezesa UKE na Telekomunikację Polską S.A. za brak przestrzegania wskazanych wyżej przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne."