Kolejna propozycja wprowadzenia opłat za P2P

Członkowie Kanadyjskiego Stowarzyszenia Kompozytorów wpadli na pomysł, jak zakończyć wojnę pomiędzy branżą fonograficzną a internautami-użytkownikami sieci bezpośredniej wymiany plików.

Niedawno przedstawiciele policji kanadyjskiej poinformowali, iż zaprzestane zostaną wszelkie działania operacyjne wymierzone w internautów pobierających pliki z sieci P2P na własny użytek. Organizacja SAC (Songwriters Association of Canada) po przeanalizowaniu sytuacji na rynku stwierdziła więc, że skoro procederu wymiany plików nie mogą powstrzymać ani groźby prawne, ani wprowadzanie kolejnych modeli dystrybucji legalnej muzyki w Sieci, należy na stałe "opodatkować" internautów z tytułu korzystania z P2P.

Zaproponowana przez SAC opłata wynosić by miała 5 dolarów kanadyjskich (równowartość ok. 12 zł), a pobierali by ją bezpośrednio dostawcy usług internetowych. Środki uzyskane w ten sposób przez ISP byłyby następnie rozdysponowywane wśród twórców. Stowarzyszenie proponuje również zmianę w przepisach o ochronie praw autorskich - w myśl nowelizacji udostępnianie plików muzycznych w Internecie nie byłoby już nazywane piractwem, o ile nie przynosiłoby udostępniającemu korzyści finansowych.

Warto przypomnieć, iż w Polsce również swego czasu pojawił się pomysł wprowadzenia opłat za korzystanie z P2P. Zaproponowana przez nieżyjącego już niestety Jacka Skubikowskiego w 2006 r. nowelizacja ustawy o prawie autorskim przewidywała "dobrowolną opłatę rekompensacyjną" za pobieranie plików z Internetu. Pomysłodawca projektu był przekonany, że istnieją duże szanse na wejście nowelizacji w życie. Muzyczna branża studziła jednak jego zapał: "Duże nieporozumienie", "Zbyt daleko idąca inicjatywa", "Wygodna przykrywka do kontynuowania przestępczego procederu z czystymi rękami" - tego typu sformułowania słyszeliśmy od naszych rozmówców: prawników, przedstawicieli muzycznych e-sklepów oraz członków organizacji ochrony praw autorskich, którym przedstawiliśmy ten projekt.

Więcej informacji: Kanadyjskie Stowarzyszenie Kompozytorów