Kolejne miliony bezrobotnych w Azji

W 2009 r. w Azji może przybyć o 7,2 mln bezrobotnych więcej niż w ubiegłym roku. Liczba osób bez pracy sięgnie 97 mln - wynika z prognoz Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).

Będzie to oznaczało wzrost stopy bezrobocia w tym regionie do 5,1% z 4,8% w ubiegłym roku. W najbardziej pesymistycznym scenariuszu, liczba bezrobotnych sięgnie nawet 113 mln, czyli o 22,3 mln więcej niż w ubiegłym roku.

Będzie potrzebnych ok. 51 mln nowych miejsc pracy, aby zaabsorbować rosnącą siłę roboczą - z tego 20,3 mln w Indiach, 10,9 mln w Chinach i 3,6 mln w Indonezji.

Znacząco zmniejszy się w Azji migracja zarobkowa ludności.