Kolejne sygnały o wzmocnieniu produkcji w USA

W czerwcu br. popyt na dobra wytworzone wzrósł w USA najsilniej od trzech miesięcy - stwierdza raport Departamentu Handlu.

Zamówienia dla zakładów produkcyjnych urosły w porównaniu do maja o 1,7%, do poziomu 326 mld USD. To największy wzrost wartości zamówień od marca br., przekracza on ponadto prognozy zakładające w czerwcu 1,5-proc. wzrost. Zamówienia na dobra kapitałowe wzrosły w czerwcu o 4,8% (wcześniej szacowano je na 3,5%). Ponadto zamówienia na pozawojskowe dobra kapitałowe, wyłączając lotnictwo, wzrosły o 1,7%. Zapasy towarów u producentów obniżają stan czwarty miesiąc z rzędu. Proporcja zapasów do dostaw obniżyła się do 1,33 z 1,34 w maju. Zamówienia na dobra trwałe, które wykorzystywane mają być co najmniej trzy lata, wzrosły o 2,6% - to z kolei największy wzrost od lipca ub. roku. Wyniki okazały się lepsze od prognoz, które zakładały wzrost zamówień na tego typu towary w czerwcu br. na poziomie 2,1%.

Komunikat Departamentu Handlu to kolejny sygnał, po piątkowym raporcie ISM, potwierdzający wzmocnienie sektora produkcyjnego w USA.