Kolejny dobry dla internetu rok 2006

IAB oraz PricewaterhouseCoopers ocenia, że w 2005 roku wydano w Stanach Zjednoczonych ponad 12,4 mld USD na reklamę internetową. Znaczyłoby to, że faktyczne wydatki przekroczyły prognozowany około 20% wzrost.

W 2004 roku na reklamę internetową wydano około 9,6 mld USD. W 2005 już 12,4 mld USD, zaś w samym czwartym kwartale 2005 roku aż 3,6 mld USD. To kolejny następujący po sobie kwartał, w którym sumy przeznaczane na internet przekroczyły 3 mld USD.

Czwarty kwartał 2005 roku był imponujący pod względem wzrostu: w porównaniu do analogicznego okresu w 2004 roku wydatki na reklamę internetową skoczyły o 35%.

W 2000 roku wydatki na reklamę online wyniosły w Stanach Zjednoczonych 8,1 mld USD. Fatalnie było w 2002 roku, kiedy zmalały do 6 mld USD. Od tego czasu wciąż rosną. eMarketer przewiduje, że w bieżącym roku do internetu trafi około 15,6 mld USD.