Kolejny "kamień milowy" - Eclipse 3.2

Ze stron Fundacji Eclipse można pobrać kolejną wersję zintegrowanego środowiska programistycznego IDE dla Javy - Eclipse. Kolejny "milestone build" niesie ze sobą sporo nowych funkcji w bibliotece komponentów SWT, a także w samej platformie i JDT (Java Development Tools).

Eclipse 3.2 M3 - biblioteka komponentów SWT ma możliwość korzystania z OpenGL

Eclipse 3.2 M3 - biblioteka komponentów SWT ma możliwość korzystania z OpenGL

Jeżeli chodzi o bibliotekę komponentów SWT, to zyskała ona między innymi możliwość używania OpenGL w aplikacjach korzystających z SWT. Oprócz tego, drzewko (komponent Tree) ma możliwość wirtualizacji, co oznacza, że dodano możliwość tworzenia węzłów drzewa "na żądanie", co z kolei znacznie przyspiesza tworzenie tego komponentu z dużą ilością danych. Komponenty przycisków mogą teraz wyświetlać zarówno tekst, jak i obrazki. Także TextLayout zyskał nowe możliwości, w ciągi tekstowe można teraz "wklejać" obiekty, jak na przykład obrazki. Pojawiła się też możliwość stosowania wcięć i wyrównywania tekstu.

Eclipse 3.2 M3 - hierarchiczny widok problemów.

Eclipse 3.2 M3 - hierarchiczny widok problemów.

Samą platformę też wzbogacono o kilka przydatnych funkcji. Na przykład widok problemów może być teraz hierarchiczny z opcją zwijania i rozwijania kategorii. Kreator importowania istniejących projektów wzbogacono o możliwość zrobienia kopii do aktualnie otwartej przestrzeni roboczej (workspace).

Oprócz tych zmian, w wersji M3 znajdziemy także także:

- poprawioną obsługę konfliktów oraz kreatora poprawek w module CVS;

- kreatora czyszczenia kodu;

- zmiany w kreatorze nowego projektu;

- i wiele innych zmian w JDT i PDE (Plug-in Development Environment) - zestaw narzędzi do budowania wtyczek do platformy Eclipse;

Więcej informacji


Zobacz również