Kolejny krok do Javy EE 6

Grupa działająca w organizacji Java Community Process, zajmującej się ustalaniem standardów dla języka Java, zaaprobowała nową wersję specyfikacji Java Persistence 2.0, mającej się znaleźć w kolejnej wersji biznesowej Javy - JavaEE 6.

Grupa zajmująca się rozwojem specyfikacji JPA 2.0 (Java Persistence API) zaaprobowała w głosowaniu nową jej wersję. Jedynie Apache Software Foundation głosowała na "nie", jednak, jak można przeczytać w komentarzu, nie było to związane z obiekcjami technicznymi - powodem były raczej kwestie biznesowe. Chodzi mianowicie o to, że według fundacji firma Sun, która przewodniczy grupie, łamie zasady JSPA (Java Specification Participation Agreement), o czym można przeczytać w otwartym liście do Suna.

Java Persistence API zapewnia łatwy dostęp - poprzez mapowanie obiektowo-relacyjne - do danych składowanych w relacyjnych bazach zarówno dla aplikacji biznesowych Java EE, jak i desktopowych Java SE. Nowa wersja ma zapewnić rozszerzenie możliwości dedykowanego języka zapytań, wprowadzić zapytania bazujące na kryteriach oraz ma ustandaryzować funkcje, które są obecnie opcjonalne. Ma zapewnić także zgodność z innymi specyfikacjami przygotowywanymi do kolejnej, szóstej już wersji Java Enterprise Edition.

Więcej informacji na temat Java Persistence 2.0 znaleźć można na oficjalnej witrynie Java Community Process, pod numerem JSR (Java Specyfication Request) 317.