Kolizje czarnych dziur na... PS3

Gaurav Khanna jest właścicielem 16 konsoli PlayStation 3 - jednak zamiast wykorzystać je w celach czysto rozrywkowych, postanowił połączyć je i... symulować kolizje czarnych dziur. Khanna jest astrofizykiem na University of Massachusetts. Z PS3 zbudował on superkomputer, który zajmuje się obliczaniem właściwości fal grawitacyjnych powstających po zderzeniu czarnych dziur.

Fale grawitacyjne to zjawisko teoretycznie przewidziane przez teorię względności. Dotąd jednak nie udało się ich zaobserwować. Superkomputer Ghanny korzysta, oczywiście, z systemu Linux.

Naukowiec tak wyjaśnia swój wybór: "Linux potrafi zmienić każdy system w komputer ogólnego przeznaczenia. Aby był przydatny dla mnie, musiał być też zdolny do pracy z moim oprogramowaniem służącym do obliczeń astrofizycznych. Najtrudniej było zoptymalizować kod pod kątem jak najlepszego wykorzystania mocy konsoli".

Co ciekawe naukowiec nie modyfikował samych konsoli. Połączył je za pomocą prostego przełącznika 10/100/1000 Mb/s. Twórca PlayStaton 3 Gravity Grid nie podaje mocy swojego systemu. Zapewnia jednak, że pojedyncza PS3 dorównuje wydajnością 25 węzłom superkomputera BlueGene/L (patrz też: "GeForce 8800 Ultra - łamie hasła dla Rosjan").