Kolorowa Java - Substance 3.0

Celem projektu Substance jest dostarczenie bogatej biblioteki zmieniającej wygląd zewnętrzny dla aplikacji wykorzystującej Swing API do budowania interfejsu użytkownika. Przy pomocy Substance, bez większego problemu można dostosować wygląd zewnętrzny aplikacji Swing do własnych wymagań.

Kolorowa Java - Substance 3.0

Substance - domyślny schemat kolorów Aqua

Wykorzystując bibliotekę Substance można nadać tworzonej aplikacji całkiem niecodzienny wygląd, wzbogacając bardzo ubogie, jeżeli wziąć pod uwagę wygląd obecnych systemów operacyjnych, możliwości Swing API. Substance pozwala między innymi na stosowanie wielu zaawansowanych tematów zmieniających wygląd wszystkich komponentów aplikacji, a także dostosowywanie ich do indywidualnych wymagań użytkownika. Wiele zaawansowanych aplikacji wykorzystuje tę bibliotekę do budowania interfejsu użytkownika. Należą do nich między innymi znane środowiska programistyczne dla Javy IntelliJ IDEA 5.0 oraz NetBeans.

Aby wykorzystać Substance w aplikacji Swing wystarczy dołączyć do projektu archiwum JAR substance.jar i zainicjować managera wyglądu przy pomocy jednej z komend:

UIManager.setLookAndFeel(new SubstanceLookAndFeel());

UIManager.setLookAndFeel("org.jvnet.substance.SubstanceLookAndFeel");

lub też uruchomić maszynę wirtualną Javy z parametrem:

-Dswing.defaultlaf=org.jvnet.substance.SubstanceLookAndFeelOprócz pełnej biblioteki, użytkownik ma także do dyspozycji "odchudzoną" wersję substance-lite.jar pozbawioną kilku mniej istotnych elementów.

Biblioteka jest udostępniona na zasadach bardzo liberalnej licencji BSD pozwalającej na dowolne wykorzystanie zarówno binariów, jak i kodu źródłowego. Należy jeszcze dodać, że Substance wymaga Javy w wersji minimum 5.0.

Więcej informacji