Kombajn na kłopoty

Narzędzia z zestawu Norton Utilities 2002 ciągle lśnią pełnym blaskiem, gdy chodzi o tuning, optymalizację oraz usuwanie problemów sprzętowych i w systemie operacyjnym.

Narzędzia z zestawu Norton Utilities 2002 ciągle lśnią pełnym blaskiem, gdy chodzi o tuning, optymalizację oraz usuwanie problemów sprzętowych i w systemie operacyjnym.

Norton Utilities 2002 nie jest jednolitą aplikacją, lecz zbiorem narzędzi, które potrafią szybko zlokalizować problemy i łatwo je usunąć. Narzędzia NU2002 zostały pogrupowane ze względu na rodzaj wykonywanych zadań. W oddzielnych kategoriach znalazły się moduły do i zwiększania wydajności, wyszukiwania i usuwania problemów, utrzymywania pracującego systemu oraz obsługi rejestru.

Zwiększenie wydajności odbywa się dwuetapowo. Najpierw Norton SpeedDisk defragmentuje twarde dyski tak, aby wszystkie pliki zajmowały obszary ciągłe (defragmentacja danych) i aby nie było między nimi przerw (defragmentacja wolnej przestrzeni). Drugie narzędzie to Norton Optimization Wizard, którego działanie polega na takim ułożeniu danych na dysku, aby dostęp do nich był najszybszy. Tak więc pliki najczęściej wykorzystywane umieszczane są na początku dysku, natomiast pliki rzadziej używane - nieco dalej przed wolną przestrzenią lub zupełnie na końcu dysku. Aby uniknąć ponownej fragmentacji, trochę wolnej przestrzeni zostaje także dodane tuż za plikami, które szybko zwiększają objętość. Inaczej natomiast są traktowane pliki rejestru, w których także wewnętrzna struktura podlega optymalizacji oraz plik wymiany, którego parametry i położenie ustalane są na podstawie wyników analizy systemu.

Wszystkie moduły dostępne są z jednego centralnego interfejsu programu Norton Utilities Integrator.

Wszystkie moduły dostępne są z jednego centralnego interfejsu programu Norton Utilities Integrator.

Do wyszukiwania i usuwania problemów służy zestaw współpracujących narzędzi. Pierwsze z nich to działający w tle Norton System Doctor, który na bieżąco śledzi parametry systemu (przestrzeń na dysku, obciążenie CPU, ilość pamięci, transfer pakietów w sieci) i alarmuje, gdy przekroczą one dozwolone wartości. Żeby nie obciążać systemu ciągłym nadzorowaniem jego pracy, można alternatywnie używać programu Norton System Check, który, uruchamiając się o określonej porze, będzie regularnie wykonywał odpowiednie testy.

Następne narzędzie do usuwania zasadniczych problemów to Norton Disk Doctor weryfikujący wszystkie obszary dysku od tablicy partycji, poprzez rekordy ładujące, tablice FAT, pola katalogów, aż do fizycznej powierzchni dysku. Wszystkie konieczne naprawy mogą zostać wykonane automatycznie lub tylko zapisane w raporcie.

Nieodzowny okaże się też Norton WinDoctor, który zidentyfikuje i usunie problemy systemu operacyjnego związane z rejestrem, plikami systemowymi oraz aplikacjami użytkownika. Wyszuka puste skróty, nieprawidłowe wpisy, niepełne aplikacje i brakujące biblioteki DLL, po czym wyświetli raport i rozpocznie naprawy.

Prawie 200 drobnych błędów, a system nadal działał - tylko jak...

Prawie 200 drobnych błędów, a system nadal działał - tylko jak...

Niedociągnięcia systemu Windows w zakresie ochrony plików użytkownika zlikwiduje Norton Protected Recycle Bin, który zastępując standardowy Kosz zapewni ochronę wszystkim plikom, łącznie z tymi, które zostały usunięte przez starsze aplikacje lub przez użytkownika z linii poleceń. Oprócz tego w sytuacjach kryzysowych niezastąpiony okaże się UnErase Wizard potrafiący odzyskać każdy plik, który nie został zamazany, włączając w to także pliki usunięte z Kosza. Wszystkie pozostałe narzędzia też przydadzą się w codziennej pracy z systemem Windows. Wipe Info usunie i wymaże chronione dane z dowolnego nośnika, skutecznie uniemożliwiając odczytanie nawet ich fragmentów, na wypadek awarii Image zachowa w specjalnym pliku wszelkie informacje dotyczące partycji, rekordów ładujących oraz tablic alokacji plików, Norton File Compare znajdzie różnice w poszczególnych wersjach tego samego pliku, natomiast System Information wyświetli szczegółowe informacje dotyczące kluczowych elementów systemu operacyjnego oraz sprzętu. Program Norton Registry Editor zastąpi standardowy REGEDIT.EXE, a współpracujący z nim Norton Registry Tracker pozwoli bezpiecznie modyfikować rejestr, zapewniając możliwość przywrócenia poprzednich ustawień.

W razie awarii, oprócz wcześniej przygotowanych dyskietek, można do uruchomienia systemu użyć płyty CD z NU2002, ale w żadnym przypadku nie należy wtedy instalować pakietu na twardym dysku.

Norton Utilities 2002

Producent Symantec Corporation

Informacje Softpoint

tel. (22) 6359819

www.softpoint.com.pl

Cena 290 zł