Komentarzy nigdy dosyć

Czy przypadkiem nie marnujesz zbyt wiele czasu, otwierając kolejne pliki i foldery tylko po to, aby zobaczyć, co w nich jest? Dobry system nazewnictwa i organizowania plików mógłby pomóc, jednak zdarza się, że potrzebna jest znacznie bardziej obszerna informacja niż ta, którą da się zmieścić w nazwie pliku lub folderu.


Czy przypadkiem nie marnujesz zbyt wiele czasu, otwierając kolejne pliki i foldery tylko po to, aby zobaczyć, co w nich jest? Dobry system nazewnictwa i organizowania plików mógłby pomóc, jednak zdarza się, że potrzebna jest znacznie bardziej obszerna informacja niż ta, którą da się zmieścić w nazwie pliku lub folderu.

Komentarzy nigdy dosyć

Komentarze folderów w Windows 2000 tworzy się, korzystając z kreatora dostosowania folderów.

Jeżeli jednak jesteś użytkownikiem Windows 2000, Windows 98 lub Windows 95 z zainstalowanym rozszerzeniem Internet Explorer 4 Desktop Update, możesz sam utworzyć komentarz lub przypis do każdego folderu (i kilku plików), który będzie wyświetlany jako informacja w "dymku", kiedy tylko najdziesz kursorem myszy na obiekt i pozostawisz go tam na parę sekund. Możesz także zobaczyć taki komentarz dla wybranego obiektu w obszarze podglądu, gdy folder jest widziany jako element Sieci.

Tworzenie komentarzy widocznych w trybie WEB

Jeżeli chciałbyś mieć widoczne przypisy wyłącznie w obszarze podglądu folderu będącego w trybie WEB (zaznaczona pozycja Jako stronę sieci WEB w menu Widok), to Windows 2000 oferuje stosunkowo najprostszą metodę na dodanie takiego komentarza. Wystarczy otworzyć dany folder w Eksploratorze, kliknąć prawym przyciskiem myszy pusty obszar okna folderu i wybrać z menu opcje Dostosuj ten folder (lub na pasku kliknij menu Widok | Dostosuj ten folder). W kreatorze dostosowywania folderów, kliknij Dalej.

W kolejnym panelu upewnij się, że pole wyboru Dostosuj zostało zaznaczone i wybierz Dodaj komentarz folderu. Kliknij Dalej i w odpowiednie pole wpisz tekst komentarza, a następnie kliknij Dalej i Zakończ.

Jeżeli korzystasz z kreatora dostosowywania folderów, możesz otrzymać lepszy rezultat, gdy nie zaznaczysz opcji Wybierz lub edytuj szablon HTML dla tego folderu. Pluskwa w Windows 2000 powoduje, że gdy zostanie wybrany jakikolwiek szablon HTML, będzie pomijane wyświetlanie przypisów. Dzięki temu, możesz oglądać komentarz dotyczący danego folderu z poziomu innego folderu, albowiem komentarz lokalnego folderu zostanie zastąpiony komentarzem z szablonu.

Gdy już raz uaktywniłeś szablon, to aby go usunąć, musisz uruchomić kreatora z włączoną opcją Usuń zmiany, a następnie ponownie uruchomić kreator, aby utworzyć lub zmodyfikować przypisy w opisany powyżej sposób.

Tworzenie "dymków" z komentarzem

Komentarzy nigdy dosyć

Przypisy pojawiają się gdy wskarzesz kursorem folder, oczywiście, jeśli wiesz, jak modyfikować plki Desktop.ini.

Możesz tworzyć komentarze, które będą się pojawiać nie tylko jako informacje w obszarze podglądu folderu, ale także jako objaśnienia w ramkach, gdy tylko najedziesz na folder kursorem myszy. W tym celu otwórz folder, do którego chcesz dodać komentarz. W Windows 9x wybierz z menu Widok | Opcje folderów i kliknij kartę Widok oraz upewnij się, że została wybrana opcja Pokazuj wszystkie pliki (znajduje się w folderze Pliki ukryte). Kliknij OK.

W Windows 2000 wybierz Narzędzia | Opcje folderu, kliknij kartę Widok i upewnij się, że opcja Pokazuj ukryte pliki i foldery została włączona. Wyłącz opcję Ukrywaj zabezpieczone pliki systemowe (Zalecane). Kliknij Tak w oknie ostrzeżenia, a następnie OK.

W każdej wersji Windows naciśnij [F5], aby odświeżyć zawartość folderu, dzięki czemu pokażą się ukryte pliki. Poszukaj pliku o nazwie Desktop.ini (rozszerzenie może nie być widoczne, jeżeli nie została wyłączona odpowiednia opcja). Ten plik jest tworzony w folderze za każdym razem, gdy zmieniasz jego ustawienia (np. gdy zmieniasz tło). Dwukrotnie kliknij plik, aby otworzyć go w Notatniku Windows.

Jeżeli otworzyłeś istniejący plik Desktop.ini, poszukaj linii [.ShellClassInfo] (koniecznie z kropką przed ShellClassInfo). Umieść kursor na końcu tej linii i naciśnij [ENTER]. W następnej linii wpisz InfoTip= oraz tekst przypisu - np. "Praca dyplomowa z zakresu wzajemnych stosunków kierowców samochodów małolitrażowych do kierowców samochodów ciężarowych". Jeżeli jednak nie możesz znaleźć linii [.ShellClassInfo] lub wystartowałeś z pustym oknem Notatnika, wpisz tę linię na samej górze pliku, naciśnij [ENTER] i wpisz InfoTip= kończąc tekstem komentarza jak wyżej. Naciśnij ponownie [ENTER].

Teraz wybierz Plik | Zapisz. Jeżeli wystartowałeś z pustym oknem Notatnika, zostaniesz poproszony o wpisanie nazwy pliku, nazwij go "desktop.ini" (wraz z cudzysłowami, a wtedy Notatnik nie zmieni rozszerzenia pliku na TXT). Kliknij Zapisz.

Ta sztuczka działa tylko z folderami mającymi ustawiony atrybut systemowy. Aby zmienić atrybut folderu, odszukaj jego ikonę w Eksploratorze (lub na Pulpicie). Przy aktywnym oknie Eksploratora kliknij przycisk Start na pasku Windows, wybierz Uruchom i wpisz w polu.

attrib +s

Pozostaw otwarte okno Uruchom i przeciągnij dany folder z Eksploratora (lub Pulpitu) do tego okna i tam upuść. Tekst, który się pojawi powinien wyglądać mniej więcej tak:

attrib +s "c:\Moje Dokumenty"

(ścieżka do folderu będzie inna). Kliknij OK. Okno sesji DOS pokaże się na krótko na ekranie, podczas nadawania folderowi atrybutu. Ostatecznie wybierz swój folder i naciśnij klawisz [F5], aby odświeżyć widok. Ostatnią czynnością powinno być ukrycie pliku Desktop.ini. Kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości. Zaznacz opcję Ukryty i kliknij OK..