Komentarzy nigdy dosyć

Czy przypadkiem nie marnujesz zbyt wiele czasu, otwierając kolejne pliki i foldery tylko po to, aby zobaczyć, co w nich jest? Dobry system nazewnictwa i organizowania plików mógłby pomóc, jednak zdarza się, że potrzebna jest znacznie bardziej obszerna informacja niż ta, którą da się zmieścić w nazwie pliku lub folderu.


Czy przypadkiem nie marnujesz zbyt wiele czasu, otwierając kolejne pliki i foldery tylko po to, aby zobaczyć, co w nich jest? Dobry system nazewnictwa i organizowania plików mógłby pomóc, jednak zdarza się, że potrzebna jest znacznie bardziej obszerna informacja niż ta, którą da się zmieścić w nazwie pliku lub folderu.

Komentarze folderów w Windows 2000 tworzy się, korzystając z kreatora dostosowania folderów.

Komentarze folderów w Windows 2000 tworzy się, korzystając z kreatora dostosowania folderów.

Jeżeli jednak jesteś użytkownikiem Windows 2000, Windows 98 lub Windows 95 z zainstalowanym rozszerzeniem Internet Explorer 4 Desktop Update, możesz sam utworzyć komentarz lub przypis do każdego folderu (i kilku plików), który będzie wyświetlany jako informacja w "dymku", kiedy tylko najdziesz kursorem myszy na obiekt i pozostawisz go tam na parę sekund. Możesz także zobaczyć taki komentarz dla wybranego obiektu w obszarze podglądu, gdy folder jest widziany jako element Sieci.

Tworzenie komentarzy widocznych w trybie WEB

Jeżeli chciałbyś mieć widoczne przypisy wyłącznie w obszarze podglądu folderu będącego w trybie WEB (zaznaczona pozycja Jako stronę sieci WEB w menu Widok), to Windows 2000 oferuje stosunkowo najprostszą metodę na dodanie takiego komentarza. Wystarczy otworzyć dany folder w Eksploratorze, kliknąć prawym przyciskiem myszy pusty obszar okna folderu i wybrać z menu opcje Dostosuj ten folder (lub na pasku kliknij menu Widok | Dostosuj ten folder). W kreatorze dostosowywania folderów, kliknij Dalej.

W kolejnym panelu upewnij się, że pole wyboru Dostosuj zostało zaznaczone i wybierz Dodaj komentarz folderu. Kliknij Dalej i w odpowiednie pole wpisz tekst komentarza, a następnie kliknij Dalej i Zakończ.

Jeżeli korzystasz z kreatora dostosowywania folderów, możesz otrzymać lepszy rezultat, gdy nie zaznaczysz opcji Wybierz lub edytuj szablon HTML dla tego folderu. Pluskwa w Windows 2000 powoduje, że gdy zostanie wybrany jakikolwiek szablon HTML, będzie pomijane wyświetlanie przypisów. Dzięki temu, możesz oglądać komentarz dotyczący danego folderu z poziomu innego folderu, albowiem komentarz lokalnego folderu zostanie zastąpiony komentarzem z szablonu.

Gdy już raz uaktywniłeś szablon, to aby go usunąć, musisz uruchomić kreatora z włączoną opcją Usuń zmiany, a następnie ponownie uruchomić kreator, aby utworzyć lub zmodyfikować przypisy w opisany powyżej sposób.

Tworzenie "dymków" z komentarzem

Przypisy pojawiają się gdy wskarzesz kursorem folder, oczywiście, jeśli wiesz, jak modyfikować plki Desktop.ini.

Przypisy pojawiają się gdy wskarzesz kursorem folder, oczywiście, jeśli wiesz, jak modyfikować plki Desktop.ini.

Możesz tworzyć komentarze, które będą się pojawiać nie tylko jako informacje w obszarze podglądu folderu, ale także jako objaśnienia w ramkach, gdy tylko najedziesz na folder kursorem myszy. W tym celu otwórz folder, do którego chcesz dodać komentarz. W Windows 9x wybierz z menu Widok | Opcje folderów i kliknij kartę Widok oraz upewnij się, że została wybrana opcja Pokazuj wszystkie pliki (znajduje się w folderze Pliki ukryte). Kliknij OK.

W Windows 2000 wybierz Narzędzia | Opcje folderu, kliknij kartę Widok i upewnij się, że opcja Pokazuj ukryte pliki i foldery została włączona. Wyłącz opcję Ukrywaj zabezpieczone pliki systemowe (Zalecane). Kliknij Tak w oknie ostrzeżenia, a następnie OK.

W każdej wersji Windows naciśnij [F5], aby odświeżyć zawartość folderu, dzięki czemu pokażą się ukryte pliki. Poszukaj pliku o nazwie Desktop.ini (rozszerzenie może nie być widoczne, jeżeli nie została wyłączona odpowiednia opcja). Ten plik jest tworzony w folderze za każdym razem, gdy zmieniasz jego ustawienia (np. gdy zmieniasz tło). Dwukrotnie kliknij plik, aby otworzyć go w Notatniku Windows.

Jeżeli otworzyłeś istniejący plik Desktop.ini, poszukaj linii [.ShellClassInfo] (koniecznie z kropką przed ShellClassInfo). Umieść kursor na końcu tej linii i naciśnij [ENTER]. W następnej linii wpisz InfoTip= oraz tekst przypisu - np. "Praca dyplomowa z zakresu wzajemnych stosunków kierowców samochodów małolitrażowych do kierowców samochodów ciężarowych". Jeżeli jednak nie możesz znaleźć linii [.ShellClassInfo] lub wystartowałeś z pustym oknem Notatnika, wpisz tę linię na samej górze pliku, naciśnij [ENTER] i wpisz InfoTip= kończąc tekstem komentarza jak wyżej. Naciśnij ponownie [ENTER].

Teraz wybierz Plik | Zapisz. Jeżeli wystartowałeś z pustym oknem Notatnika, zostaniesz poproszony o wpisanie nazwy pliku, nazwij go "desktop.ini" (wraz z cudzysłowami, a wtedy Notatnik nie zmieni rozszerzenia pliku na TXT). Kliknij Zapisz.

Ta sztuczka działa tylko z folderami mającymi ustawiony atrybut systemowy. Aby zmienić atrybut folderu, odszukaj jego ikonę w Eksploratorze (lub na Pulpicie). Przy aktywnym oknie Eksploratora kliknij przycisk Start na pasku Windows, wybierz Uruchom i wpisz w polu.

attrib +s

Pozostaw otwarte okno Uruchom i przeciągnij dany folder z Eksploratora (lub Pulpitu) do tego okna i tam upuść. Tekst, który się pojawi powinien wyglądać mniej więcej tak:

attrib +s "c:\Moje Dokumenty"

(ścieżka do folderu będzie inna). Kliknij OK. Okno sesji DOS pokaże się na krótko na ekranie, podczas nadawania folderowi atrybutu. Ostatecznie wybierz swój folder i naciśnij klawisz [F5], aby odświeżyć widok. Ostatnią czynnością powinno być ukrycie pliku Desktop.ini. Kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości. Zaznacz opcję Ukryty i kliknij OK..