Komisarze zatwierdzeni

Nowi komisarze z dziesięciu krajów wstępujących do Unii Europejskiej zostali zatwierdzeni, ale przesłuchujący europarlamentarzyści nie szczędzili im krytycznych uwag. Danuta Huebner została oceniona powyżej średniej, która dla badanej dziesiątki np. według przedstawiciela PES to ‘technokrata z nieciekawym życiorysem’.

Przewodniczący europejskiego parlamentu Pat Cox ogłosił nazwiska 10 nowych komisarzy stwierdzając: „nie ma czerwonych kartek, nie ma żółtych kartek”. Francuski przewodniczący przesłuchaniom reprezentant Europejskiej Partii Ludowej (EPP) Joseph Daul stwierdził, że niektórzy z nowych komisarzy powinni jeszcze nieco się douczyć na temat swoich obowiązków.

Przedstawiciel socjalistów poszedł w krytyce dalej. Austriacki wiceprezes PES – Hannes Swoboda stwierdził nawet, że przedstawiona dziesiątka to „technokraci o nieciekawych życiorysach”. Jego zdaniem większość z nich była „bardzo ograniczona” i często „niejasna” w swoich odpowiedziach podczas przesłuchań.

Niektórzy nowi komisarze zostali jednak „wyróżnieni” in minus. Janez Potocnik ze Słowenii dawał według przedstawicieli Europarlamentu „odpowiedzi niekiedy mniej niż wiarygodne. Często posuwał się do wyrażania raczej opinii Komisji niż swojej własnej. Powinien rozwinąć bardziej swoją polityczną świadomość roli europejskiego parlamentu i swojej roli w szczególności”. Słowacki komisarz Jan Figel – “jego odpowiedzi były natury bardzo ogólnej, brakowało głębi spojrzenia, dały więc bardzo niewiele wyobrażenia, jakim będzie komisarzem”. Wyrażono też życzenie, aby „w późniejszym terminie zechciał bardziej szczegółowo przedstawić swoje stanowisko w najważniejszych i najwrażliwszych kwestiach dotyczących długoterminowych i konkretnych zadań, które staną przed nim w nowej Komisji”. Cypryjski komisarz Markos Kyprianou “powinien być bardziej stanowczy w wyrażaniu poglądów i opinii w poszczególnych kwestiach. Członkowie parlamentu życzyliby sobie ponadto, żeby wyraził swoją opinię na temat nadchodzącego referendum na Cyprze w sposób bardziej jednoznaczny”.

In plus – powyżej średniej – wyróżnieni zostali przez Swobodę trzej przesłuchiwani nowi komisarze: Danuta Huebner, Dalia Grybauskaité z Litwy oraz Péter Balázs z Węgier.


Zobacz również