Komisja Europejska formułuje zasady życia cyfrowego. Co się zmieni?

Komisja Europejska przedstawiła deklarację w sprawie praw i zasad cyfrowych dla wszystkich w UE. Te przepisy mogą regulować nasze życie przez kolejne lata!

Fot.: ec.europa.eu

Deklaracja praw i zasad zostanie przedłożona do podpisania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Dotyczy ona transformacji cyfrowej i jak czytamy na stronie Komisji: "ma również stanowić wytyczne dla decydentów i przedsiębiorstw w zakresie postępowania z nowymi technologiami. Prawa i wolności zapisane w ramach prawnych UE oraz wartości europejskie wyrażone w przedmiotowych zasadach powinny być przestrzegane online w taki sam sposób, jak są przestrzegane poza internetem".

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza, powiedziała

Chcemy bezpiecznych technologii, które działają na rzecz ludzi i które szanują nasze prawa i wartości. Także wówczas, gdy przebywamy w internecie. I chcemy też, aby każdy był w stanie aktywnie uczestniczyć w funkcjonowaniu naszych coraz bardziej cyfrowych społeczności. Niniejsza deklaracja daje nam czytelny punkt odniesienia dla praw i zasad w świecie internetowym.

Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego, dodaje do tego:

Chcemy, aby Europejczycy wiedzieli, że mogą liczyć na najwyższej klasy łączność, bezproblemowy dostęp do usług publicznych, bezpieczną i sprawiedliwą przestrzeń cyfrową, jeśli mieszkają, studiują, pracują czy prowadzą działalność gospodarczą w Europie. Deklaracja praw i zasad cyfrowych potwierdza też definitywnie, że to, co jest nielegalne poza internetem, powinno być również nielegalne w internecie. Dążymy także do promowania tych zasad jako standardu na świecie.

Jakie są prawa i zasady proponowane przez Komisję? Mamy tu szereg wytycznych, które dotyczą praw człowieka, wspierania solidarności i integracji, zapewnienia swobody wyboru online, a także mocne propagowanie uczestnictwa w cyfrowej przestrzeni publicznej. Wszystko to brzmi bardzo miło: "przystępna cenowo i szybka łączność cyfrowa wszędzie i dla każdego, dobrze wyposażone klasy i wykwalifikowani cyfrowo nauczyciele, bezproblemowy dostęp do usług publicznych, bezpieczne otoczenie cyfrowe dla dzieci, rozłączanie się po godzinach pracy, uzyskiwanie łatwo zrozumiałych informacji na temat wpływu naszych produktów cyfrowych na środowisko, kontrolowanie, w jaki sposób dane osobowe są wykorzystywane i komu są udostępniane".

Zobacz również:

  • iPhone 16 otrzyma USB-C? Unia Europejska ogłasza nowe standardy
  • Sklepy nie stosują się do dyrektywy Omnibus? UOKiK nasyła kontrole i weryfikuje

Nie podano jednak metod wdrożenia tych szczytnych ideałów. Wiadomo jedynie, że "Parlament Europejski i Rada są proszone o przedyskutowanie projektu deklaracji i zatwierdzenie jej na najwyższym szczeblu do lata tego roku".Jeśli projekt zyska akceptację, ma zostać wdrożony w najbliższym okresie - proces transformacji cyfrowej Europy ma potrwać do 2030 roku. Ramy projektu zostały ustanowione we wrześniu ub. roku. Poprzedzały je konsultacje publiczne.

Źródło: Komisja Europejska