Komisja Europejska ostrzega kraje bez nowych przepisów telekomunikacyjnych

Polska znajduje się wśród szesnastu państw członkowskich Unii Europejskiej, które nie wdrożyły jeszcze nowych przepisów telekomunikacyjnych do prawa krajowego. Ostateczny termin ich wprowadzenia upłynął już 25 maja 2011 roku i teraz KE grozi oddaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wszyscy unijni konsumenci powinni mieć nowe prawa dotyczące telefonii stacjonarnej, usług komórkowych i dostępu do internetu. Obejmują one m.in. możliwość zmiany operatora telekomunikacyjnego w ciągu jednego dnia z zachowaniem numeru, gwarancję większej przejrzystości zarządzania przepływem danych oraz lepszą ochrona danych osobowych i prywatności w internecie.

Państwa, które nie wprowadziły nowych przepisów do prawa krajowego pozbawiają swoich obywateli możliwości, które im się należą zgodnie z unijnymi zarządzeniami. Państwami tymi są Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Czechy, Rumunia, Słowenia, Węgry oraz Włochy. Ryzykują one przekazaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości i potencjalnymi karami finansowymi.

Zobacz również:

  • Wymienne baterie powrócą do telefonów? Dzięki UE jest to całkiem możliwe

Wdrożenie nowych przepisów wymaga procesu legislacyjnego, który obejmuje wprowadzenie dwóch nowych dyrektyw unijny zmieniających pięć wcześniejszych. Prace trwają już we wszystkich krajach, ale w terminie (do 25 maja 2011) zakończyły się tylko w Danii, Estonii, Finlandii, Irlandii, na Malcie, w Szwecji i Wielkiej Brytanii.

W lipcu 2011 roku Komisja Europejska skierowała zapytanie do 20 pozostałych państw członkowskich i poprosiła o podanie informacji na temat wdrożenia przepisów. Od tamtego czasu tylko Litwa, Luksemburg, Łotwa, i Słowacja poinformowały o ich całkowitym wprowadzeniu. Pozostałe kraje, w tym również Polska, nadal są w trakcie procesu legislacyjnego. Nowe przepisy to część agendy cyfrowej.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: