Komisja Europejska przymusi do IPv6

W opublikowanym dzisiaj komunikacie Komisja Europejska zachęca rządy poszczególnych krajów UE do rozpoczęcia działań mających na celu popularyzację wykorzystania adresów IPv6. Plany KE zakładają, że przed 2010 rokiem infrastruktura IT sektora publicznego państw członkowskich będzie oparta na nowej wersji protokołu IP.

Przedstawiciele KE mają nadzieję, że za niecałe dwa lata na terenie za pośrednictwem protokołu IPv6 realizowana będzie przynajmniej czwarta część ruchu online. Według nich szybkie przeniesienie infrastruktury IT na młodszą odmianę protokołu IP może stworzyć przewagę konkurencyjną europejskich firm na arenie międzynarodowej. Z kolei zwlekanie z implementacją nowego standardu może, zdaniem władz UE, doprowadzić do poważnego kryzysu gospodarczego. "Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne mogą skłaniać się ku próbom ponownego wykorzystania już przydzielonych adresów IPv4. Byłoby to jednak podejście krótkowzroczne i stawiałoby Europę w obliczu potencjalnego kryzysu spowodowanego wyczerpaniem się puli adresów IPv4" - czytamy w komunikacie KE.

Na tle największych krajów świata dotychczasowe działania podejmowane przez państwa UE wypadają raczej mizernie. Przykładowo cała sieć szkieletowa wykorzystywana przez japońskiego operatora telekomunikacyjnego NTT funkcjonuje w oparciu o IPv6. Z kolei chiński rząd planuje dostosowanie państwowej infrastruktury informatycznej do młodszego standardu IP na potrzeby najbliższych Igrzysk Olimpijskich. W przyszłym miesiącu upływa również termin przystosowania do IPv6 wszystkich sieci komputerowych wykorzystywanych w amerykańskiej administracji.

Dotychczas KE zainwestowała ponad 90 mln euro w rozwój standardu i infrastruktury IPv6. Pierwsze działania podjęto jeszcze pięć lat temu. Niezależnie od tego w krajach Unii Europejskiej sieci stworzone w oparciu o protokół IPv6 należą głównie do instytucji naukowych i akademickich. "Jeżeli Europejczycy i europejskie firmy zechcą korzystać z najnowszych urządzeń internetowych, aktywnych metek w sklepach, fabrykach i na lotniskach oraz z nowoczesnych sieciach nawigacyjnych i inteligentnych systemów elektroniki użytkowej, to czeka nas znaczny wzrost popytu na adresy IP" - uważa Viviane Reding, unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów.

Większość nowoczesnych komputerów, urządzeń elektrycznych i sprzętu sieciowego jest kompatybilna zarówno ze specyfikacją protokołu IPv4, jak i jego młodszą odsłoną. Niektóre sieci mają przydzielone oba adresy, jednak dla większości terminali są niedostępne za pośrednictwem IPv6. Pula IPv4 składa się z ok. 4,3 mld adresów. W chwili obecnej nieprzydzielonych pozostało ok. 700 mln (16%) z nich. Eksperci Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) prognozują, że przy obecnym wzroście zapotrzebowania na urządzenia sieciowe pula IPv4 wyczerpie się w 2011 roku.

Więcej na temat IPv6:

OECD naciska na wdrażanie IPv6

IPv6 - nie taki diabeł straszny

Czytaj też:

Za 2 lata może nastąpić przeciążenie Internetu