Komisja nas obroni

Komisja Europejska przedstawiła plan, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa w Internecie.

Komisja Europejska opracowała plan, który ma pozwolić na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w Internecie. Według twórców planu, kluczowymi zagadnieniami są: edukacja, stworzenie wspólnych dla wszytkich krajów Unii Europejskiej systemów ostrzeżeń przed zagrożeniami oraz opracowanie wspólnych standardów szyfrowania danych.

Komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego Erkki Liikanen stwierdził: "Internet zdobył ogromną popularność dzięki temu, że jest on siecią otwartą dla wszystkich. Jednak ta otwartość niesie także zagrożenia w postaci elektronicznej przestępczości. Stwierdziliśmy więc, że należy podjąć kroki mające na celu zredukowanie skali występowania tego zjawiska".

Według Komisji sprawą wymagającą najwięcej uwagi jest edukowanie użytkowników Internetu oraz przedsiębiorstw o możliwych zagrożeniach. Poza tym plan zakłada stworzenie jednolitego systemu mającego na celu wymianę informacji o cyber-zagrożeniach pomiędzy krajami należącymi do Unii. System ten połączyłby ze sobą oddziały CERT (Computer Emergency Response Team) działające w poszczególnych krajach.

Prace nad wstępną wersją projektu mają zakończyć się pod koniec sierpnia br.