Komitet antyszpiegowski

Parlament Europejski zaakceptował projekt powołania specjalnego komitetu, mającego zbadać kwestie domniemanego szpiegostwa przemysłowego oraz kradzieży europejskich tajemnic przemysłowych dokonywanych za pomocą satelitarnego systemu informatycznego Echelon.

Echelon to sieć satelitów i superkomputerów, należąca do US National Security Agency (NSA), pozwalająca na kontrolę wszelkich form komunikacji elektronicznej: faksów, rozmów telefonicznych i poczty elektronicznej. Rząd Stanów Zjednoczonych regularnie zaprzecza pogłoskom, jakoby Echelon był wykorzystywany do szpiegostwa przemysłowego, i zapewnia, że system został stworzony wyłącznie do walki z terroryzmem, handlem narkotykami i praniem brudnych pieniędzy. Stacje nasłuchowe, działające na potrzeby projektu Echelon, zainstalowane są na terenie Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Nowej Zelandii, a także Wielkiej Brytanii.

Istnienie systemu wzbudziło jednak sprzeciw Francuzów, którzy podjęli działania, mające na celu wyjaśnienie, czy jego funkcjonowanie jest zgodne z europejskim prawem. Przy Parlamencie Europejskim zostanie powołana specjalna komisja, która zbada, czy działanie systemu Echelon nie narusza prywatności obywateli Europy.

Parlament Europejski zaakceptował projekt stworzenia komitetu w stosunku głosów 340:210. Choć komitet nie będzie posiadał formalnej mocy prawnej, to ma prawo zapraszać znane osobistości życia publicznego do dyskusji nad niebezpieczeństwami, jakie może przynieść Europie Echelon. Po zakończeniu dochodzenia, komitet opracuje zestaw specjalnych instrukcji dla kolejnych politycznych i prawnych inicjatyw, mających chronić prywatność obywateli i tajemnice europejskiego przemysłu.


Zobacz również