Komórki na diecie - wybieramy najtańszy pre-paid w Polsce

Z pewnością niejednokrotnie zadawałeś sobie pytanie, która oferta pre-paid będzie w twoim wypadku najbardziej opłacalna. Przekonałeś się też, że nikt nie jest w stanie udzielić ci precyzyjnej odpowiedzi. Nic dziwnego: każdy z nas wykorzystuje telefon komórkowy w inny sposób. Jedni wolą dzwonić, inni preferują SMS-y, jeszcze inni stawiają na odbieranie. Uzbrojeni w dane stosowane podczas sporządzania koszyka OECD oraz informacje o połączeniach wykonywanych przez statystycznego Polaka postanowiliśmy zmierzyć się z tym zadaniem. Sprawdziliśmy, które taryfy należą do poprzedniej epoki, a które stanowią jedyny słuszny wybór w II połowie 2007 roku.

W naszym eksperymencie braliśmy pod uwagę aktywnych użytkowników kart pre-paid, czyli takich, którzy nie tylko odbierają połączenia, ale również chcą je wykonywać, wysyłać SMS-y i MMS-y. Założyliśmy jednak, że należą oni do grupy ludzi z większą dbałością podchodzących do miesięcznych wydatków niż miłośnicy telefonii stacjonarnej.

Osoby badane podzieliliśmy na grupę osób przede wszystkim dzwoniących oraz grupę wysyłającą SMS-y, a dzwoniącą sporadycznie; w tym drugim przypadku na każdą minutę rozmowy przypadało 8 krótkich wiadomości tekstowych.

W zestawieniu ocenialiśmy następujące oferty:

- Tak Tak (operator: PTC)

- Heyah (operator: PTC)

- Sami Swoi (operator: Polkomtel)

- Play (operator: Play, infrastruktura: Polkomtel)

- Simplus (operator: Polkomtel)

- mBank mobile (infrastruktura: Polkomtel)

- myAvon (operator: Avon Mobile, infrastruktura: PTK Centertel)

- POP (operator: PTK Centertel)

- Nowe Orange GO (operator: PTK Centertel).

Najlepsze oferty pre-paid na rynku. Jeśli płacisz za połączenia lub SMS-y więcej, powinieneś poważnie zastanowić się nad zmianą operatora

Najlepsze oferty pre-paid na rynku. Jeśli płacisz za połączenia lub SMS-y więcej, powinieneś poważnie zastanowić się nad zmianą operatora

Aby zbliżyć się do rynkowych realiów, musieliśmy przyjrzeć się sposobie, w jaki statystyczny Polak wykonuje połączenia. I tak:

@ osoby przede wszystkim dzwoniące w naszym badaniu wykonywały połączenia wewnątrz sieci, poza sieć i na telefony stacjonarne w proporcjach 1/3:1/3:1/3. Koszyki OECD zakładają proporcje zbliżone do 1/2:1/4:1/4, ale dotyczą one rynków bardziej ustabilizowanych niż Polska. W związku z zamętem wywołanym przez Play postanowiliśmy przesunąć wagi w ten sposób, by uwzględniać połączenia wykonywane poza macierzystą sieć operatora.

@ osoby przede wszystkim wysyłające SMS-y wykonywały połączenia wewnątrz sieci, poza nią i na telefony stacjonarne w proporcjach 1/3:1/3:1/3, ale przede wszystkim kontaktowały się za pomocą wiadomości tekstowych wewnątrz sieci i poza nią w proporcjach 2/3:1/3. Na każdą wydzwonioną minutę przypadało 8 wysłanych SMS-ów.