Komórki popularniejsze niż Internet

Sieci telefonii komórkowej mają znacznie większą liczbę użytkowników i rozwijają się szybciej niż Internet.

Liczba posiadaczy telefonów przenośnych przekracza dwuipółkrotnie liczbę internautów. Pod koniec 2000 r. na świecie w posiadaniu komórek było ok. 700 mln osób, podczas gdy rzesza internautów nie przekraczała 300 mln. Jednocześnie w ciągu ostatnich kilku lat można było zaobserwować gwałtowny i znacznie szybszy niż Internetu rozwój sieci telefonii bezprzewodowej. W porównaniu z rokiem 1998 w roku 2000 z "komórek" korzystało o 400 mln osób więcej. W tym samym okresie przybyło ok. 130 mln użytkowników Internetu.

Przewiduje się, że zaskakujące tempo wzrostu popularności telefonii bezprzewodowej utrzyma się przez najbliższych kilka lat. Z szacunkowych obliczeń wynika, że liczba abonentów sieci telefonii komórkowej wyniesie w 2002 r. 1,3 mld osób. Dla porównania, w tym samym czasie z Internetu będzie korzystać prawdopodobnie niecałe 400 mln osób. Zdaniem analityków już w tym roku w niektórych krajach liczba telefonów przenośnych przekroczy liczbę aparatów podłączonych do tradycyjnej sieci kablowej. Jednym z tych krajów mogą stać się Niemcy, gdzie pod koniec ub.r. było ok. 48 mln posiadaczy telefonów komórkowych.