Komórki w Internecie

Zainteresowanym możliwością bezprzewodowego dostępu do Sieci operatorzy telefonii komórkowej oferują wiele usług transmisji danych.


Zainteresowanym możliwością bezprzewodowego dostępu do Sieci operatorzy telefonii komórkowej oferują wiele usług transmisji danych.

Chociaż koncepcja przesyłania danych przez sieci telefonii komórkowej dopiero niedawno nabrała realnego kształtu, usługi takie dostępne są nie od dzisiaj. Oferują je nie tylko obecni operatorzy cyfrowych sieci standardu GSM czy też innych, ale w ograniczonym zakresie nawet firmy wciąż działające na rynku starszych, analogowych systemów komórkowych (np. Centertel). Czekając na prawdziwą "bezprzewodową rewolucję" w postaci telefonii trzeciej generacji, operatorzy wdrażają coraz to nowsze technologie transmisyjne jako namiastkę tego, co czeka nas w niedalekiej przyszłości.

Komórki w Internecie

Prototypowy bezprzewodowy terminal MediaScreen firmy Nokia umożliwiający prowadzenie rozmów telefonicznych, dostęp do Internetu i odbiór programów telewizyjnych.

Podstawowym sposobem dostępu do Internetu przez sieć komórkową jest wykorzystanie zwykłego kanału używanego do rozmów, w którym prędkość transmisji danych ograniczona jest do 9,6 kb/s. Usługę tę oferują wszyscy trzej działający na naszym rynku operatorzy. Należy rozgraniczyć usługę zwykłego dostępu do Internetu od bogatszej (i droższej) oferty transmisji danych, w przypadku której klient otrzymuje dodatkowe numery telefonów. Umożliwia to komunikowanie się i wymianę danych bezpośrednio między terminalami (telefonami) bez udziału Internetu. Najlepiej do tego używać telefon z wbudowanym modemem i złączem IrDA (np. Nokia 7110, Siemens S25, Ericsson R320s). W przeciwnym wypadku trzeba się zaopatrzyć w odpowiedni kabel do połączenia telefonu z notebookiem lub palmtopem. Jeśli telefon nie ma zintegrowanego modemu, niezbędny stanie się zakup karty PCMCIA spełniającej funkcje modemu GSM, którą łączy się z aparatem odpowiednim kablem. Oczywiście również i w tym wypadku telefon musi być wyposażony w funkcję przesyłania danych.

Ceny podstawowego dostępu do Sieci są zróżnicowane. Dostęp do Internetu i serwisów WAP bez uzyskania dodatkowego numeru w Plus GSM aktywowany jest "domyślnie" i bezpłatnie. Kto chce otrzymać dodatkowy numer telefoniczny do przesyłania danych (usługa Dane Plus), za aktywację usługi zapłaci 100 zł, a za miesięczny abonament 25 zł. Połączenia, w zależności od planu taryfowego kosztują od 0,35 do 0,45 zł za minutę. W sieci ERA GSM dostęp do Internetu bez dodatkowego numeru, w zależności od planu taryfowego kosztuje około 0,24 zł do 0,74 zł, natomiast połączenie z serwisami WAP kosztuje od 0,34 zł do 0,48 zł.

W sieci Idea usługa dostępu do Internetu również aktywowana jest bezpłatnie, a za korzystanie z niej nie są pobierane opłaty abonamentowe. Minuta połączenia kosztuje 0,62 zł lub 0,45 zł w przypadku serwisów WAP. Dodatkowy numer i możliwość bezpośredniego przesyłania danych między telefonami wymaga wniesienia jednorazowej opłaty w wysokości 50 zł oraz uiszczania miesięcznego abonamentu (10 zł). Transmisje danych kosztują od 0,80 zł do 1,35 zł, w zależności od wykupionej taryfy.

Dwóch spośród trzech polskich operatorów umożliwia dostęp do Internetu także abonentom korzystającym z usług pre-paid. Plus GSM od niedawna udostępnia połączenia z Siecią w systemie Simplus, natomiast Idea oferuje całą gamę usług transmisji danych abonentom usługi POP (WAP, Internet, faks).

Szybkie komórki

Komórki w Internecie

Karta telefoniczna Card Phone2 wykorzystująca standard HSCSD

Pierwsza z usług szybkiej transmisji danych na krajowym rynku stała się dostępna za sprawą Plus GSM, który wdrożył opracowaną przez firmę Nokia technologię HSCSD (High Speed Circuit Switched Data). Umożliwia ona kilkakrotne zwiększenie szybkości połączenia dzięki funkcji naprzemiennego łączenia paru kanałów transmisyjnych przy jednoczesnym zwiększeniu szybkości pojedynczego kanału z 9,6 kb/s do 14,4 kb/s. Poszerzenie przepustowości kanałów podstawowych stało się jednak możliwe jedynie dzięki rezygnacji z zaawansowanego systemu korekcji błędów transmisji (RLP), stosowanego w standardzie GSM. W rezultacie tego zabiegu możliwość ustanowienia szybkiego połączenia istnieje wyłącznie w rejonach o wysokim natężeniu sygnału sieci GSM, natomiast tam, gdzie sygnał jest niedostatecznej jakości, prędkość połączenia spada do pierwotnych 9,6 kb/s i uruchamia się system korekcji.

Obecnie na rynku oferowanych jest tylko kilka urządzeń pozwalających na wykorzystanie zalet technologii HSCSD, dzięki której klienci sieci Plus GSM mogą przesyłać dane z prędkością do 38,4 kb/s. Są to: aparaty telefoniczne Nokia 6150, Nokia Communicator 9110, karta do notebooków Nokia Card Phone 2.0 a także najmodniejsza obecnie Nokia 7110. Wymienione telefony pozwalają na uzyskanie szybkości transmisji na poziomie 14,4 kb/s. Pełniejsze wykorzystanie zalet HSCSD umożliwia jedynie Card Phone 2.0, udostępniając przepustowość 38,4 kb/s podczas pobierania danych oraz 28,8 kb/s podczas ich wysyłania od użytkownika. Koszty sufrowania są jednakowe dla abonentów wykorzystujących łącze 9,6 kb/s i szybsze. System bilingowy w przypadku usługi HSCSD rozwiązano w tradycyjny sposób - opłata pobierana jest za czas przebywania online.

Internet w pakiecie, czyli GPRS

W połowie bieżącego roku na polskim rynku GSM pojawiła się technologia pakietowego przesyłania danych GPRS, będąca kolejnym etapem ewolucji w kierunku telefonii trzeciej generacji. Pierwsza już 11 sierpnia uruchomiła usługi GPRS sieć Idea, a potem Plus i ERA GSM. Wszystkie firmy intensywnie reklamują nowe usługi, jednak na razie tylko Idea przedstawiła określoną komercyjną ofertę cenową również dla użytkowników indywidualnych.

Obecnie, w początkowej fazie wdrażania systemu, usługi GPRS są dostępne tylko na terenie kilku większych aglomeracji. Do końca bie- żącego roku operator zapowiada ich dostępność w całej Polsce. Wiele wskazuje na to, że GPRS dokona małej rewolucji na rynku transmisji danych. Po pierwsze, technologia ta umożliwia stałe połączenie z Siecią oraz jest zorientowana na przesyłanie pakietów, co umożliwia pobieranie opłat za ilość przesyłanych danych, a nie za czas surfowania. Ta cecha jest chyba najbardziej intensywnie eksponowana przez operatorów. Ponadto GPRS zapewnia prędkości transferu danych na poziomie 115 kb/s, co dodatkowo podnosi atrakcyjność tego rozwiązania.

Do końca bieżącego roku sieć Idea oferować będzie transmisję danych za pomocą GPRS w cenach promocyjnych. Aktywacja usługi jest bezpłatna, stały abonament miesięczny wynosi 99 zł z limitem przesyłanych danych do 50 MB. Po przekroczeniu limitu firma oferuje następne moduły po 50 MB też za 99 zł. W PTK Centertel wyznaczone ceny usług są bardzo konkurencyjne nawet w stosunku do opłat za stacjonarny dostęp do Internetu. Jego zdaniem GPRS będzie znakomitą propozycją dla osób korzystających z serwisów WAP. Zawierają bardzo niewielką liczbę elementów graficznych i mają równie niewielką objętość. Jednak odszukanie interesującej informacji przez WAP zazwyczaj zajmuje trochę czasu, a użytkownik płaci za każdą minutę połączenia. GPRS może się przyczynić się do szerszego spopularyzowania WAP, bo dotychczas znaczna część użytkowników była rozczarowana ograniczoną funkcjonalnością tej technologii i przede wszystkim zbyt wysokimi cenami dostępu do serwisów.