Komórkowa dominacja

Penetracja rynku GSM w Polsce w ciągu 5 lat wzrośnie z 40% do 75% - prognozuje firma doradcza Roland Berger. Rosnąca konkurencja może jednak odbić się niekorzystnie na wynikach finansowych działających w Polsce operatorów.

Analitycy Roland Berger prognozują, że pomimo działań promocyjnych podejmowanych przez operatorów tradycyjnych usług, telefonia komórkowa będzie w dalszym ciągu wypierać stacjonarną. Już na koniec 2002 roku liczba klientów sieci GSM w Polsce wynosiła blisko 13,9 mln, wobec 11,96 mln użytkowników usług stacjonarnych. Badania prowadzone przez Roland Berger Strategy Consultans w okresie styczeń–maj 2003 koncentrowały się określeniu głównych trendów na komórkowym rynku. Według analityków kluczem do wzrostu będą „aplikacje obrazkowe” oraz współpraca z operatorami wirtualnymi, która w polskich warunkach sprawdziła się już na rynku sług dial-up. Firma Roland Berger przytacza prognozy Gartner Datagroup z których wynika, że do 2006 r. udział sprzedaży telefonów z aparatami fotograficznymi sięgnie 66%. Atrakcyjność funkcjonalna i cenowa usług budowanych m.in. na bazie standardu MMS pomoże operatorom w pozyskiwaniu nowych klientów. Powinni oni wystrzegać się reklamowania samej technologii, koncentrując się na promowaniu łatwych i konkretnych możliwości jej zastosowania. Klasycznym już przykładem błędów popełnionych w tym zakresie jest porażka WAP.

Raport Roland Berger Strategy Consultans dowodzi także, iż czynnikiem mającym bardzo istotny wpływ na działalność operatorów komórkowych jest minimalizacja tzw. wskaźnika migracji. W Europie sięga on nawet 30%. Nowe programy lojalnościowe wprowadzone przez polskich operatorów pozwoliły ograniczyć migrację do ok. 20%.