Komórkowe fotografowanie pod kontrolą

Wraz z pojawieniem się zjawiska szpiegostwa przemysłowego z wykorzystaniem wbudowanych w telefony komórkowe aparatów cyfrowych, pojawiają się pierwsze metody walki z tym procederem. Firma Iceberg Systems jest właśnie w fazie testowania oprogramowania, które w specyficznych miejscach umożliwi dezaktywację komórkowych cyfrówek.

Rozwiązanie zwane Safe Heaven opiera się na systemie bezprzewodowych transmiterów rozmieszczonych w budynku oraz specjalnego sterującego oprogramowania wbudowanego w telefon komórkowy. Po wejściu w tzw. "strefę prywatności", czyli zasięg działania transmiterów, wysyłają one komunikaty do przenośnego urządzenia i powodują wyłączenie funkcji aparatu cyfrowego. Pełną funkcjonalność telefon odzyskuje po opuszczeniu danej strefy (np. budynku).

Według przedstawicieli firmy, system może być adaptowany także do szeregu innych zadań, między innymi do wyciszania drażniących dzwonków telefonów w miejscach, gdzie wymagane jest zachowanie ciszy lub np. uniemożliwiać przesyłanie komunikatów tekstowych pomiędzy uczniami na terenie szkoły.

Prowadzone są rozmowy z kilkoma producentami telefonów komórkowych zainteresowanych przetestowaniem rozwiązania.

Więcej informacji: http://www.icebergsystems.net