Komórkowe małolaty

W Japonii opublikowano raport, z którego wynika, że prawie 7% tamtejszych piątoklasistów korzysta z telefonów komórkowych.

W Japonii opublikowano raport, z którego wynika, że prawie 7% tamtejszych piątoklasistów ma swój własny telefon komórkowy. Co więcej, ponad 10% uczniów bez żadnych skrupułów korzysta z nich w szkole. To jeden z najwyższych tego typu wskaźników ma świecie (zbliżone wyniki zanotowano jedynie w krajach skandynawskich).

Jak mówią autorzy raportu, jego celem było zbadanie, jaki procent młodych Japończyków korzysta z najnowszych zdobyczy techniki. Okazało się, że w tej dziedzinie japońska młodzież ma znaczną przewagę nad rówieśnikami z innych krajów - od 50 do 80% młodzieży posiada konsolę Game Boy, Super Famicom lub PlayStation.

Raport, przygotowany przez NCPTA (National Congress of Parents and Teachers Association), opracowano na podstawie danych uzyskanych od uczniów oraz ich rodziców. Co ciekawe, z udzielanych odpowiedzi wynikało dość jednoznacznie, że rodzice zwykle nie widzą nic złego w tym, że ich małoletnie pociechy korzystają z telefonów komórkowych - nawet jeśli robią to w szkole.


Zobacz również