Komórkowy boom w Afryce

Jak wynika z badania opracowanego na zlecenie Vodafone przez Centre for Economic Policy Research, w Afryce liczba użytkowników telefonii komórkowej rośnie szybciej, niż gdziekolwiek na świecie.

Raport analizuje społeczny i ekonomiczny wpływ telefonii komórkowej. Małe firmy w RPA opierają swoją działalność na wykorzystaniu telefonii mobilnej. Rynek nigeryjski podwaja się co roku. Jednak odsetek osób używających przenośnych telefonów w Afryce jest wciąż bardzo niski w porównaniu z międzynarodowymi standardami - w 2004 roku było to 6%.

Z raportu wynika, że telefonia mobilna i stacjonarna, w połączeniu z otwartością gospodarki, wzrostem Produktu Krajowego Brutto oraz rozwojem infrastruktury, jest pozytywnie powiązana z zagranicznymi inwestycjami.

Ponad 85% małych firm prowadzonych przez czarnych mieszkańców RPA wykorzystuje telefonię komórkową. 62% respondentów w RPA i 59% w Egipcie uważa, że korzystanie z telefonów komórkowych wpłynęło na podwyższenie zysków firmy, mimo wzrostu kosztów. 97% ankietowanych w Tanzanii stwierdziło, że ma dostęp do telefonu komórkowego, a tylko 28% - do stacjonarnego. Kraj rozwijający się, który miał średnio 10 telefonów komórkowych na 100 mieszkańców w latach 1996 - 2003, miał o 0,59% wyższy wzrost PKB niż inny kraj o podobnych pozostałych parametrach.

Dochód, płeć, wiek, wykształcenie, a nawet brak regularnych dostaw energii elektrycznej, nie tworzą barier w dostępie do telefonów komórkowych w afrykańskich obszarach wiejskich. Telefon jest często współużytkowany przez niewielkie społeczności.

Obecnie w Afryce jest ponad 82 mln użytkowników telefonów komórkowych.


Zobacz również