Komórkowy sen, czy Java?

Firma Sun Microsystems udostępniła niedawno kolejną, finalną wersję narzędzia wspomagającego tworzenie aplikacji na platformy mobilne wykorzystujące technologię Java 2 Micro Edition (J2ME). Nowa, oficjalna wersja Sun Java Wireless Toolkit 2.5 for CLDC oprócz usuniętych błędów oraz wielu poprawek zawiera także kilka nowości i demonstrujących je programów. Spróbujmy się przyjrzeć, jak rozwinęło się wsparcie dla mobilnej Javy i czego możemy w najbliższym czasie oczekiwać od aparatów telefonicznych posiadających obsługę J2ME.

Java w telefonach komórkowych zadomowiła się juz na tyle, że każdy średniej klasy telefon posiada wbudowaną maszynę wirtualną Javy i przynajmniej podstawowe biblioteki J2ME. Większość urządzeń wykorzystuje jednak tę platformę głównie do prostych gier i programów, gdy tymczasem siły w niej drzemiące są ogromne. Aby zwiększyć możliwości aplikacji pisanych dla urządzeń mobilnych, Java Comunity Process (JCP) - organ kontrolujący i zatwierdzający specyfikacje dla tego języka - definiuje coraz więcej nowych rozszerzeń dla urządzeń mobilnych zgodnych z J2ME.

Już prawie dwa lata temu powstały na przykład specyfikacje takie jak Mobile Telephony API (MTA), czy Mobile Internationalization API. Pierwsza z nich definiuje zestaw funkcji pozwalający kontrolować usługi sieci komórkowych. API to udostępnia aplikacjom mobilnym podstawowe funkcje telefonów komórkowych i pozwala im na przykład wykonywać połączenia awaryjne, kontrolować odbieranie i kończenie połączeń, czy też obsługę ich przekazywania, a także dostęp do informacji o sieci. Druga natomiast pozwala na łatwe tworzenie aplikacji wielojęzykowych poprzez separację kodu programu i zasobów zawierających nie tylko komunikaty, ale także ustawienia typowe dla różnych ustawień narodowych, jak na przykład formaty liczb, walut, dat, czy też metody prawidłowego sortowania tekstów dla wybranego języka.

Google Maps w telefonie

Google Maps w telefonie