Komputer dla kinomana


Odpowiedni kod zapisany jest na większości płyt DVD i jednocześnie na stałe przypisany do urządzeń odtwarzających. Jeżeli zatem kupiliśmy odtwarzacz w Polsce, niemal na sto procent będzie ustawiony fabrycznie na odtwarzanie płyt z regionu drugiego. Czasami można zmienić kod regionalnego urządzenia, lecz po kilku tego typu operacjach zostaje on na stałe zablokowany.

Włożenie płyty do napędu automatycznie uruchamia mechanizmy sprawdzające region, do jakiego przeznaczona jest płyta. Jeżeli się okaże niezgodny z regionem odtwarzacza, wówczas zobaczysz jedynie komunikat o błędzie.

W napędach pierwszej generacji nawet jeżeli mechanizmy weryfikacji się pojawiały, były łatwo usuwalne - zazwyczaj wystarczała wymiana wewnętrznego oprogramowania. Poważne problemy pojawiły się dopiero z najnowszymi modelami napędów, w których odpowiednie oprogramowanie umieszczono w pamięci nieusuwalnej. Przykłady można mnożyć: Pioneer 114, Pioneer 104S, LG DRD-8080B, Hitachi GD5000.

<hr>

DVD a Windows 2000

<font size="1">

Poprawna obsługa DVD była z góry założona podczas prac nad nową wersją Windows, ale jak pokazały nasze testy, nie wszystko przebiega gładko.

Komputer dla kinomana
Najwięcej problemów, przynajmniej na razie, będą mieli posiadacze dekodera Creative Dxr3, do którego brakuje odpowiednich sterowników (co ciekawe, są sterowniki do Windows 2000 przeznaczone dla poprzedniego modelu z tej serii - Dxr2). System nie rozpoznaje tego dekodera automatycznie, a próba instalacji sterowników przeznaczonych do Windows NT 4.0 nie zakończyła się pomyślnie. Ostatecznie udało nam się uruchomić dekoder, instalując sterowniki przeznaczone dla konkurencyjnego produktu - dekodera RealMagic Hollywood+.

Innego rodzaju problemy mieliśmy z napędami DVD-ROM. Pomimo ustawienia trybu DMA niektóre modele (poprawnie funkcjonujące pod kontrolą Windows 98) pracowały wolno i w znacznym stopniu obciążały procesor. W efekcie prędkość odtwarzania filmów spadła do około 8-10 klatek na sekundę.

Wspominając o DMA, trzeba dodać, że tryb ten uruchamia się w Windows 2000 w zupełnie innym miejscu niż w Windows 98. Należy prawym przyciskiem myszy kliknąć ikonę My computer, wybrać opcję Properties (właściwości) i na karcie Hardware przejść do menadżera urządzeń. Następnie, w zależności od tego, do którego kanału podłączyłeś napęd DVD, wybierz właściwości dla Primary IDE Channel bądź Secondary IDE Channel i na karcie Advanced Settings przy polu Transfer mode wybierz DMA if avaiable.

Dla napędu DVD-ROM trzeba koniecznie uruchomić tryb DMA. W przeciwnym wypadku wydajność bardzo spadnie.

<hr>

Generalnie, dzieląc napędy według mechanizmów weryfikacji regionów, wyróżnia się dwie kategorie - urządzenia z grupy RPC1 (Phase 1) i RPC2 (Phase 2). Napędy należące do pierwszej z wymienionych grup pozwalają na jednokrotną zmianę regionu, co w praktyce oznacza, że jest on na stałe definiowany już przy pierwszym uruchomieniu. Zmiany nie są jednak zapisywane w wewnętrznej pamięci napędu, ale w ustawieniach oprogramowania.

Urządzenia z drugiej grupy (RPC2) mają z góry zdefiniowaną liczbę zmian kodowania regionalnego (zazwyczaj pięć). Każda kolejna zmiana zapisywana jest w pamięci napędu, co oznacza, że ewentualna reinstalacja oprogramowania odtwarzającego lub nawet całego systemu operacyjnego nie będzie w stanie nic zmienić. Po wyczerpaniu zdefiniowanego limitu zmian napęd, napotkawszy płytę z innego niż aktualny region, nie wysyła już żądania zmiany. Zamiast tego generuje odpowiedni komunikat o błędzie.

Słowniczek ważniejszych pojęć

Alpha-blending - technika doskonale znana fanom kart graficznych, wykorzystywana również w DVD. Służy głównie do wygładzenia napisów ekranowych i elementów menu.

CSS - algorytm służący do szyfrowania zawartości dysków DVD. Kilka miesięcy temu został złamany. Trwają prace nad jego udoskonaloną wersją CSS-2.

Dekoder programowy - program, który zajmuje się odkodowaniem i odtworzeniem materiału wideo i audio zapisanego na płycie DVD zupełnie nie wykorzystując wyspecjalizowanego sprzętu albo we współpracy na przykład z przystosowaną do odtwarzania DVD kartą graficzną.

Dekoder sprzętowy - wyspecjalizowana karta, która do odtworzenia materiału z płyty DVD nie wykorzystuje w ogóle karty graficznej bądź dźwiękowej. Takie rozwiązanie pozwala również na zastosowanie znacznie słabszego procesora niż w przypadku dekodera programowego.

DVD - Digital Versatile Disc bądź Digital Video Disc (nikt nigdy nie ustalił ostatecznej interpretacji tego skrótu). Jest to płyta z wyglądu niemal identyczna jak CD, ale mieści do 17 GB danych.

DVD-R - nazwa zarówno dysku, jak i nagrywarki pozwalającej na zapis dysków zgodnych ze wszystkimi czytnikami DVD.

DVD-RAM - technologia będąca połączeniem techniki optycznych i magnetooptycznych. Pozwala na wielokrotny zapis maksymalnie 5,2 GB danych na dysku (najnowsze modele - 9,4 GB). Większość napędów DVD-ROM nie potrafi jednak odczytać takich dysków.

DVD-ROM - napęd podobny do CD-ROM, ale mogący odtwarzać oprócz płyt CD także płyty DVD-ROM.

Kompensacja ruchu - funkcja wbudowana w niektóre układy graficzne (na przykład ATI Rage Pro), częściowo (do 30 procent) obciążająca główny procesor komputera podczas odtwarzania filmów DVD.

Macrovision - Zabezpieczenie przed kopiowaniem. Efektem jego działania są różnokolorowe pasy, pojawiające się podczas odtwarzania kopii wykonanej na kasecie wideo z płyty DVD

Overlay - karty graficzne i monitory komputerowe używają systemu RGB do określana koloru poszczególnych punktów. Obraz na DVD wykorzystuje odmienny system YUV, głównie ze względu na łatwiejszą kompresję przy mniejszej stracie jakości. Pojawia się jednak problem konwersji ze standardu YUV na RGB. Gdyby zadanie to miał wykonać wyłącznie procesor, obciążenie systemu w zasadzie uniemożliwiłoby odtwarzanie DVD. Dlatego większość współczesnych kart graficznych ma funkcję sprzętowej konwersji wspomnianych formatów. Dla obrazu zapisanego w systemie YUV tworzone jest nowe okno, którego parametry są zupełnie niezależnie od ustawień systemowych. Oznacza to, że nawet jeżeli w Windows ustawimy zaledwie 256 kolorów, obraz z DVD i tak zostanie wyświetlony w ich pełnej, 24-bitowej palecie.

Regiony DVD - sześć stref, w sumie obejmujących cały świat. Filmy przeznaczone do odtwarzania w jednym regionie nie mogą być odtwarzane w innym. Polska leży w regionie drugim, Stany Zjednoczone w pierwszym.