Komputer dobry dla Twojego mózgu?

Najnowsze badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Los Angeles pokazują, że spędzanie wolnego czasu na surfowaniu po Internecie może pozytywnie wpływać na działanie mózgu a nawet zapobiegać niektórym chorobom.

Naukowcy z University College of Los Angeles (UCLA) przeprowadzili badania z których wynika, że spędzanie wolnego czasu w Internecie może bardzo pozytywnie wpływać na działanie mózgu. Badacze przyznają jednak, że jest jeszcze za wcześnie by wyciągać ostateczne wnioski.

Eksperyment został przeprowadzony na 24 zdrowych ochotnikach w wieku od 55 do 76 lat. Połowa badanych posiadała pewne doświadczenie w korzystaniu z komputera, drugiej połowie znajomość obsługi PC była raczej obca. Uczestnicy eksperymentu mieli za zadanie czytać tekst wyświetlany na monitorze komputera oraz znaleźć w sieci kilka konkretnych pojęć.

W trakcie wykonywania zadań mózgi badanych były monitorowane (metodą MRI). Wyniki pokazały, że w trakcie czytania tekstu aktywowane były rejony mózgowia odpowiedzialne za kontrolę mówienia i czytania, pamięć oraz wzrok. Wyszukiwanie terminów w sieci wzmagało dodatkowo obszary zarządzające złożonymi procesami myślowymi oraz podejmowaniem decyzji.

Naukowcy podkreślają jednak, że wyniki badań wymagają dodatkowych weryfikacji.