Komputer niezniszczalny

VMware Player pomoże ci zbudować wirtualny komputer, który pozwoli w miarę bezpiecznie zwiedzać wszystkie zaułki Internetu. Umożliwi testowanie nowych programów bez obawy zaśmiecenia systemu.


VMware Player pomoże ci zbudować wirtualny komputer, który pozwoli w miarę bezpiecznie zwiedzać wszystkie zaułki Internetu. Umożliwi testowanie nowych programów bez obawy zaśmiecenia systemu.

Bezpłatne narzędzie VMware Player (dostępne pod adresem:http://www.vmware.com/download/player/ , środowiska: Windows 2000/ XP, rozmiar pliku: 28 MB) służy do emulowania drugiego komputera w środowisku Windows. To idealne rozwiązanie do zainstalowania dodatkowego systemu operacyjnego. Z jego poziomu będziesz mógł odwiedzać dowolne witryny Internetu, nie martwiąc się, że ewentualne intruzy mogłyby zaszkodzić twoim danym w głównym systemie operacyjnym. Oprócz tego wirtualny pecet przydaje się do testowania nowych aplikacji. Dzięki niemu odinstalowane programy nie będą pozostawiały w systemie odpadków. VMware Player ma jednak pewną wadę - pozwala korzystać z wirtualnych pecetów, jednak nie umożliwia ich tworzenia. Funkcję tę udostępnia tylko VMware Workstation, kosztujący prawie 200 dol. Niektórzy projektanci VMware Playera zachwycili się tym programem do tego stopnia, że postanowili na własną rękę wyposażyć go w brakujące możliwości. W ten sposób powstał dodatkowy pakiet narzędzi. Wprawdzie w chwili obecnej znajduje się w fazie beta, jednak działa dość sprawnie. W poniższym materiale przedstawiamy aplikację VMware Player i najciekawsze dodatki. Opisujemy, jak utworzyć i zoptymalizować wirtualny komputer.

Nowy komputer z dwóch plików

Do zbudowania wirtualnej maszyny za pomocą VMware Playera wystarczą zaledwie dwa pliki. Zbiór z rozszerzeniem VMDK symbolizuje twardy dysk wirtualnego systemu, upodabniając się do obrazu ISO. Z początku jego rozmiar nie przekracza kilku kilobajtów. Rozrośnie się wraz z zainstalowaniem systemu operacyjnego i pozostałego oprogramowania. Drugi ze wspomnianych plików ma rozszerzenie VMX. Jest to drobny plik tekstowy gromadzący dane o konfiguracji wirtualnego peceta. Określa m.in., jakie podzespoły sprzętowe mają być emulowane i jak duży obszar pamięci roboczej zostanie udostępniony wirtualnemu urządzeniu. Nie trzeba żadnych innych zbiorów, aby zbudować swój drugi "komputer". Gdy uruchomisz wirtualny system, VMware Player założy na dysku dodatkowe pliki, protokołując w nich chociażby informacje o bieżącym stanie.

Z czarodziejską różdżką

Browser Appliance to bezpłatna wirtualna maszyna przygotowana przez firmę VMWare. Można ją uruchomić w również bezpłatnym VMWare Player.

Browser Appliance to bezpłatna wirtualna maszyna przygotowana przez firmę VMWare. Można ją uruchomić w również bezpłatnym VMWare Player.

Chcąc samodzielnie utworzyć pliki VMDK i VMX, nie obejdziesz się bez dodatkowych narzędzi. Zaledwie w kilka tygodni po opublikowaniu bezpłatnego Playera pojawiły się w Internecie programy umożliwiające zbudowanie wirtualnej maszyny. Godny polecenia, bo prosty w obsłudze, a zarazem prawie niezawodny okazuje się bezpłatny VMXWizard (dostępny pod adresem:http://rhysgoodwin.orcon.net.nz/vmxwizard/ , środowiska: Windows 2000/XP, rozmiar pliku: 563 KB). Poniżej opisujemy krok po kroku, jak utworzyć wirtualny pecet. Należy pamiętać, że narzędzie to jest ciągle udoskonalane. W momencie, gdy czytasz ten artykuł, może być dostępna nowsza wersja programu, stąd też możliwe są drobne odstępstwa od opisanej przez nas procedury.

Przed uruchomieniem VMXWizarda musisz zainstalować VMware Player, o którym mowa w jednym z poprzednich akapitów artykułu. Zauważ, że działa tylko w środowiskach Windows 2000 i XP.

1. Zainstaluj program VMXWizard. Czynność ta przebiega szybko i nie wymaga ingerencji użytkownika. Po wszystkim będzie dostępny z poziomu menu Start | Programy.

2. Uruchom nowo zainstalowany program. Klikając Next, opuścisz okno powitalne i będziesz mógł wybrać system operacyjny. W naszym przykładzie założyliśmy, że masz zamiar zainstalować środowisko Windows. Wprawdzie w polu Version jest do wyboru tylko Windows XP Pro, jednak możesz zainstalować także starsze wersje, np. Windows 98 czy 2000.

3. W polu Memory to allocate ustawisz rozmiar pamięci, który chcesz przydzielić wirtualnemu pecetowi. Podczas działania wirtualnej maszyny fizyczne zasoby pamięci RAM będą dynamicznie pomniejszane o ten obszar pamięci. Jeśli twój komputer jest wyposażony np. w 512 MB pamięci RAM, przyznaj wirtualnemu komputerowi 256 MB. Jeśli jeden z pecetów (fizyczny lub wirtualny) będzie potrzebował większej pamięci, będzie musiał buforować dane w pliku wymiany na twardym dysku, co znacznie spowolni jego pracę.

4. W kolejnym oknie dialogowym ustawisz pojemność wirtualnego twardego dysku. Windows XP z dodatkami Service Pack zainstalujesz już na dysku 5 GB, jednak dodatkowe aplikacje wymagają większej przestrzeni dyskowej.

5. Następnie potwierdź, że wirtualny pecet jest wyposażony w napęd CD/DVD. Alternatywnie możesz wskazać dowolny obraz ISO. Opcja ta przyda ci się, gdy zechcesz chociażby uruchamiać w VMware Playerze środowiska zainstalowane na płycie CD/DVD (np. Knoppix -http://www.knopper.net ). Tego ustawienia nie zmienisz już w programie VMX-Wizard. Ewentualne modyfikacje wymagają ręcznych poprawek w pliku VMX (patrz dalej).

6. W rubryce Network Options ustawisz konfigurację łącza internetowego. Domyślnie jest zaznaczona opcja Ethernet 0 | Enable. W polu listy wybierz adapter sieciowy VM Network 8 (NAT). Ustawienie to działa w niemalże wszystkich konfiguracjach.

7. Przydziel wirtualnemu pecetowi dowolną nazwę i wskaż jego docelową lokalizację. Na ekranie pojawi się streszczenie wybranych przez ciebie parametrów konfiguracyjnych.

8. Na koniec VMXWizard zaproponuje uruchomienie wirtualnego komputera, abyś mógł obejrzeć wyniki swojej pracy. Możesz to zrobić, klikając dwukrotnie nowy plik VMX lub otwierając go z poziomu VMware Playera. Podczas uruchamiania systemu w napędzie powinna koniecznie znajdować się płyta instalacyjna Windows. W trakcie naszych testów wirtualny komputer samoczynnie odwołał się do płyty i zainicjował instalowanie. Jeśli tak się nie stanie, kliknij okno VMware Playera, aby poinformować środowisko Windows, że każde naciśnięcie klawisza odnosi się do wirtualnej maszyny, nie zaś do systemu czy aplikacji działających w realnym komputerze. Klawiszem [Esc] dostaniesz się do menu startowego. Instalowanie systemu w wirtualnym pececie nie różni się od instalowania w zwyczajnym. Aby przywrócić obsługiwanie środowiska Windows w realnym komputerze, wystarczy nacisnąć kombinację klawiszy [Ctrl Alt].

VMX Builder - obiecujące narzędzie

Znacznie więcej funkcji od VMXWizarda oferuje freeware'owy VMX Builder (dostępny pod adresem:http://petruska.stardock.net/software/VMware/ , środowiska: Windows 2000/XP, rozmiar pliku: 1,3 MB). Pozwala nawet zmieniać konfigurację utworzonych wirtualnych komputerów. Pod względem obsługi przypomina komercyjny VW-Ware Workstation (wersja demonstracyjna dostępna pod adresem:http://www.vmware.com , środowiska: Windows 2000/XP, rozmiar pliku: 84 MB). Umożliwia szczegółowe skonfigurowanie wszystkich elementów wirtualnej maszyny. Niemniej w wersji dostępnej podczas przygotowywania tego materiału nie jest jeszcze dopracowanym narzędziem, co sprawia, że nadaje się tylko dla doświadczonych użytkowników.

Niedogodności wersji beta uwidaczniają się przede wszystkim w obrębie interfejsu. Na przykład niekiedy potrzeba wielu prób, zanim program zaakceptuje niektóre ustawienia (np. nową pojemność pamięci RAM). A gdy dodasz nowy twardy dysk i zechcesz utworzyć plik VMDK przyciskiem Create New, zazwyczaj nie będziesz mógł zrealizować swego zamiaru, bo przycisk OK okaże się zablokowany. W tej sytuacji pomaga wielokrotne klikanie w wypełnionych uprzednio polach New Disk Name i Disk Size. Na domiar złego podczas naszych testów program nie zawsze generował poprawne pliki VMX. W wypadku wadliwych VMware Player odmawiał rozruchu wirtualnego peceta.

Robótki ręczne

Zaawansowanych użytkowników powinny zainteresować pliki konfiguracyjne wirtualnych komputerów. Za pomocą zwykłego edytora tekstowego mogą szybko zmieniać ich właściwości. Trzeba jednak znać dostępne parametry. Zajrzyj na stronęhttp://www.consolevision.com/members/dcgrendel/vmxform.html . Znajdziesz tu generator plików VMX, który pozwoli zapoznać się ze wszystkimi opcjami konfiguracyjnymi. Gdy dodasz np. nową kartę sieciową, od razu zauważysz zmiany. Poniżej zamieszczamy krótki przykład. Jeżeli wirtualna maszyna ma korzystać z napędu CD lub DVD, który jest fizycznie zainstalowany w realnym komputerze, plik VMX powinien zawierać następujące parametry:

idel:0.present="TRUE"

idel:0.fileName="auto detect"

idel:0.autodetect="TRUE"

idel:0.deviceType="cdrom-raw"

idel:0.startConnected="TRUE"

Zamiast napędu CD-ROM możesz równie dobrze podłączyć obraz ISO. Wprowadź w tym celu w pliku VMX następujące zmiany:

idel:0.present="TRUE"

idel:0.fileName="<plik_ISO>"

idel:0.deviceType="cdrom-image"

idel:0.startConnected="TRUE"

W miejscu zmiennej <plik_ISO> podaj nazwę pliku z obrazem ISO. Powyższe zmiany okażą się konieczne, jeśli zechcesz np. skorzystać z pakietu VMware Tools.

Pecet bez wysiłku

Czy chciałbyś zaoszczędzić sobie mozolnego instalowania systemu operacyjnego w wirtualnej maszynie? Możesz uruchomić VMware Player i rozpocząć internetowe wędrówki za pomocą gotowego peceta. Jeśli dysponujesz szerokopasmowym łączem internetowym, możesz bezpłatnie pobrać wirtualny system Browser Appliance. Znajdziesz go pod adresemhttp://www.vmware.com/vmtn/vm . Witryna ta zapewnia także do pobrania gotowe wirtualne komputery.

VMware - co to jest?

Bezpłatny program VMware Player służy do emulowania całego komputera. Dzięki niemu uzyskasz dodatkowy system operacyjny, który nie jest zainstalowany równolegle do bieżącego, lecz uruchamiany bezpośrednio ze środowiska Windows zainstalowanego na dysku w realnym pececie.

Wirtualny komputer z Internetu. Za darmo!

Chcąc skorzystać z wirtualnego komputera, nie musisz głowić się nad jego konfiguracją i zmagać z instalacją systemu operacyjnego. Zamiast tego gotową wirtualną maszynę możesz bez opłat pobrać z Internetu i używać jej po wykonaniu kilku prostych czynności. Zaletą tego rozwiązana jest z jednej strony szybkie wdrożenie, a z drugiej łatwość wykonania, bo nie musisz wykazywać się wiedzą potrzebną do zainstalowania systemu operacyjnego. Umożliwia to łatwe zapoznanie się nawet z egzotycznymi dla większości użytkowników systemami operacyjnymi, jak OpenBSD.

Duży zbiór wirtualnych maszyn znajdziesz na stroniehttp://www.vmware.com/vmtn/vm . W większości do ich uruchomienia wystarczy bezpłatne oprogramowanie: VMWare Player lub VMWare Server. Znajduje się tam kilka grup wirtualnych maszyn: przygotowane przez producentów oprogramowania (m.in. Novell, Oracle) oraz użytkowników forum VMWare. W tej ostatniej wirtualne komputery zostały jeszcze podzielone na kilka sekcji w zależności od przeznaczenia. Przy każdej pozycji znajdziesz opis właściwości. Zwróć uwagę, że pliki do pobrania mają bardzo różną objętość, od kilkudziesięciu megabajtów nawet do półtora gigabajta.

Interesującą propozycją jest Browser Appliance, wirtualna maszyna przygotowana przez firmę VMWare specjalnie do bezpiecznego surfowania w Internecie. Składa się z systemu operacyjnego Ubuntu Linux 5.10 i przeglądarki internetowej Mozilla Firefox 1.0.7. Zaletą korzystania z tej aplikacji jest ochrona prawdziwego komputera przed wszelkiego rodzaju szkodliwym oprogramowaniem, jak wirusy czy programy szpiegujące. W ten sposób możesz również chronić poufne informacje - program można skonfigurować tak, żeby po każdym użyciu automatycznie usuwał wszelkie ślady działań użytkownika, np. listę odwiedzanych stron WWW i wpisywane hasła. Producent dołączył plik PDF z instrukcją w języku angielskim, jak korzystać z tej i innych funkcji.

Program znajduje się również na dołączonej płycie i ma postać archiwum ZIP (258 MB), którego zawartość należy rozpakować na twardy dysk (po rozpakowaniu 962 MB). Plik ZIP możesz później usunąć. Teraz uruchom VMWare Player lub VMWare Server i otwórz plik Browser-Appliance.vmx. I gotowe! Pozostaje tylko poczekać na uruchomienie systemu operacyjnego.

(rj)