Komputer przetwarzający dane jak ludzki mózg

Naukowcy z IBM pracują nad komputerem, który pracuje w podobny sposób jak ludzki mózg. Chcą w ten sposób zbudować urządzenie, które będzie w stanie przetwarzać w czasie rzeczywistym olbrzymią ilość danych.

Będą to mechanizmy percepcji czy interakcji implementowane w warstwie sprzętowej i programistycznej, dzięki którym komputer będzie się zachowywać w inteligentny sposób. Naukowcy wykorzystują do tego celu wiele nowatorskich technologii, takich jak np. nanotechnologia, neuronauka (systemu neuronalne), neurobiologia czy rozwiązania stosowane w superkomputerach.

Cele prac jest zaprojektowanie systemu obliczeniowego zdolnego adaptować się szybko do zmian, co w efekcie pozwoli lepiej wykorzystywać dane, analizować je i podejmować stosowne decyzje. Obecnie większość informacji zawartych w danych jest niewykorzystywana i uchodzi uwadze systemu obliczeniowego. Komputer, nad którym pracują naukowcy z IBM, będzie pracować efektywniej, wyciskając z danych maks. ilość przydatnych mu informacji.

Zobacz również:

  • Apple przegrało! Nowy Mac Pro nadal z procesorem Intela!
  • Największa kolekcja sprzętu Apple znajduje się w Polsce!
  • Pocąc się naładujesz zegarek na 24 godziny

Aby było to możliwe, naukowcy musieli zmienić całą filozofię przetwarzania danych jaka obecnie obowiązuje i opracować nowy model. Obecnie obowiązuje modelu, w którym programista definiuje najpierw problem z którym musi się uporać, a następnie stara się go rozwiązać stosując odpowiedni algorytm. Mózg człowieka postępuje w takim przypadku na odwrót - zaczyna od znanego mu algorytmu i następnie dopasowuje go do problemu. Tak też ma pracować komputer nowej generacji.

Naukowcy mają nadzieję, że komputer taki będzie w stanie rozwiązać wiele istotnych problemów, z którymi obecnie inżynierowie i programiści nie mogą sobie poradzić. Jako przykład podają np. taki temat, jak analizowanie giełd i finansowych rynków w podobny sposób jak robią to inwestorzy czy gracze.

Jeśli prace będą postępować zgodnie z planem, naukowcy zaprezentują komputer oparty na zupełnie nowej architekturze, nieprzystającej do żadnej ze stosowanych w tym obszarze do tej pory architektur. Opracują też nowe zasady programowania, różniące się diametralnie od obowiązujących obecnie paradygmatów.

IBM pracuje nad nową platformą obliczeniową w ścisłej współpracy z innymi ośrodkami badawczymi, takimi jak Defense Advanced Research Project Agency, Stanford University, University of Wisconsin (Madison), Cornell, Columbia University Medical Center i University of California (Merced).