Komputer służbowy do celów prywatnych

Spora liczba pracowników wykorzystujących komputer w swojej pracy uważa, że używanie ich do celów prywatnych jest jak najbardziej akceptowalne. Co więcej, ma im to pomagać w lepszej i wydajniejszej pracy. Takie wyniki dały badania przeprowadzone w Katedrze Biznesu na Narodowym Uniwersytecie w Singapurze.

W ankiecie o nazwie "Cyberloafing at the workplace: Gain or drain on work?" (ang. wykorzystywanie służbowych komputerów do celów prywatnych: szansa czy zagrożenie?) przeprowadzono 191 ankiet, z których około 1/3 odpowiedzi potwierdzała powyższą tezę. Średnio 51 minut dziennie poświęcane jest na załatwienie prywatnych spraw, co w porównaniu z niedawno przeprowadzonymi podobnymi badaniami w USA wydaję się wartością niezbyt wysoką. W USA wskaźnik ten wynosi około 2 godzin dziennie.

Głównym zajęciem pracowników w takich sytuacjach było pisanie e-maili, rozmowy przez komunikatory internetowe oraz wizyty na portalach w poszukiwaniu najświeższych wiadomości. Większą grupę wśród ankietowanych stanowili mężczyźni.

Jednym z punktów ankiety było pytanie: "jaki czas poświęcony na załatwienie prywatnych spraw może być akceptowalny?". Ankietowani odpowiedzieli, że średni czas nie powinien przekraczać 1 godziny i 15 minut dziennie.

Pozostałe wyniki ankiety:

- 75% badanych uważa, że wykorzystywanie służbowego komputera w celach prywatnych pozwala im na urozmaicenie czynności wykonywanych w pracy;

- 57% ankietowanych pomaga to w załatwieniu prywatnych i praktycznych spraw;

- dzięki temu 52% z nich jest lepszymi i bardziej wydajnymi pracownikami;

- dla 49% jest to pomoc w rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas wykonywania swoich obowiązków.


Zobacz również