Komputerowe gadanie

IBM poprawia dokładność ViaVoice. Komputery coraz lepiej rozpoznają ludzką mowę dzięki programom gromadzącym informacje o sposobie wymowy i akcencie.

IBM udoskonala swój program ViaVoice, pozwalający wydawać ustne polecenia komputerowi. Produkt jest pierwszym pakietem zintegrowanym - uzupełniono go o przeglądarkę WWW sterowaną głosem, obsługę e-maili i chatów. Aplikację ponadto wyposażono w system kalibracji mikrofonu - przed rozpoczęciem pracy należy głośno przeczytać 50 słów w celu przetestowania oprogramowania.

System monitoruje dokładność rozpoznawania dyktowanego tekstu i zadaje pytania lub udziela porad, gdy nie może danego słowa rozpoznać. Program usprawnia swoje działanie już w czasie używania, gromadząc wiedzę np. o sposobie wymowy danej osoby czy o akcencie.

ViaVoice działa z aplikacjami i Lotus 1-2-3. Wersja ViaVoice Millennium może współpracować z przeglądarkami Netscape, MSIE i AOL. System można wykorzystać do wysyłania listów elektronicznych lub wykonywania notatek w czasie czytania dokumentów. Szkoda tylko, że wśród obsługiwanych języków (angielski - USA, Wlk. Brytania - niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, japoński i chiński) brakuje polskiego.

Więcej informacji: http://www.ibm.com.