Komputerowy Słownik Języka Migowego

Ukazała się finalna wersja pakietu przeznaczonego dla wszystkich zainteresowanych językiem migowym. Składa się on ze Słownika zawierającego 530 filmów prezentujących znaki języka migowego oraz z czterech atrakcyjnych gier, przeznaczonych dla dzieci. Głównym założeniem programu jest pomoc w nauce języka oraz ułatwienie życia osobom już używającym znaków migowych. Wersję demonstracyjną można pobrać z naszego serwisu.

Uniwersalność programu pozwala na znacznie szersze jego zastosowanie. Narzędzie może być wykorzystane do samodoskonalenia umiejętności posługiwania się znakami języka migowego i daktylografii przez osoby mające kontakt z ludźmi niesłyszącymi: nauczycieli, rodziców, rodzeństwo, studentów pedagogiki.

Aplikacja może być użyteczna w terapii pacjentów z afazją, np. w zakresie rozwijania rozumienia mowy, nauki wymowy, w reedukacji czytania i pisania. Program powinien być również pomocny w pracy z osobami niemówiącymi z mózgowym porażeniem dziecięcym, wszak język migowy (wybrane znaki) to jedna z alternatywnych strategii komunikacyjnych oraz znakomita pomoc dydaktyczna do ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

Gra 'Patrzę i mówię - wyrazy' oraz gra 'Patrzę i mówię - głoski' są świetnym narzędziem do pracy z dziećmi autystycznymi (wizualizacja głosek polskich w postaci labiogramów).

Pełna wersja programu kosztuje 150 zł. Więcej informacji dostępnych jest na stronie producenta.


Zobacz również