Komputerowy odcisk dłoni

Nowa metoda identyfikacji pozwoli policji zwiększyć wykrywalność przestępstw.

NAC Technologies poinformowało o stworzeniu automatycznego systemu identyfikacji odcisków dłoni (Automated Palmprint Identification System) – APIS. Biometryczna technologia polega na zgraniu trzech kluczowych obszarów dłoni i wprowadzeniu ich do bazy danych. Kiedy podejrzany zostanie zatrzymany pod zarzutem popełnienia przestępstwa, policja po pobraniu od niego odcisku dłoni będzie mogła błyskawicznie sprawdzić, czy jest już notowany. Komputer porówna odcisk dłoni podejrzanego z tymi, które znajdują się w policyjnej bazie danych, i poinformuje o wyniku. APIS podaje procentowo, na ile dana dłoń pasuje do jakiegoś rekordu istniejącego już w bazie.

Michael Gaynorz, policjant z San Francisco, stwierdził: "Chociaż 30% śladów na miejscu zbrodni to odciski dłoni, a nie samych palców, nie mieliśmy dotąd techniki umożliwiającej ich zbadania. No, chyba że ktoś podał konkretne nazwisko i wtedy taką osobę mogliśmy sprawdzić. Od półtora roku testujemy tę technologię i udało się w ten sposób zidentyfikować aż 25% przestępców". Do końca 2001 r. cała policja w San Francisco zostanie wyposażona w APIS.

Więcej informacji: www.nectech.com/