Komputery z drugiej ręki

Fundacja Batorego znalazła sposób na używane komputery, których pozbywają się firmy i instytucje. Przygotowane do dalszego użytkowania zostaną nieodpłatnie przekazane najbardziej potrzebującym.

Pod koniec ub.r. rozpoczął działalność Bank Drugiej Ręki. Jest to inicjatywa organizacji pozarządowych - Banku Informacji o Organizacjach Pozarządowych "Klon/Jawor", Fundacji im. Stefana Batorego i Polskiej Akcji Humanitarnej - na rzecz najbardziej potrzebujących. Nie będzie się on zajmował wkładami i pożyczkami pieniężnymi, lecz używanymi komputerami. Głównym zadaniem banku jest zbieranie używanych komputerów od przedsiębiorstw i instytucji publicznych, przygotowanie ich do dalszego użytkowania, a następnie nieodpłatne przekazywanie tym instytucjom i organizacjom społecznym (non profit), które nie posiadającą wystarczających środków na zakup sprzętu komputerowego.

"W Polsce co roku kupuje się kilkaset tysięcy komputerów i wkrótce firmy i osoby prywatne staną przez problemem, co zrobić ze starym sprzętem. Teraz mogą go przekazać nam, a my potrzebującym. W wielu zachodnich krajach przyjęła się już inicjatywa powtórnego wykorzystania komputerów (computer recycling projects). Zapewniają one dostęp do Internetu i służą jako pomoc w zaznajamianiu się z informatyką, co wcale nie musi odbywać się na najnowszym i najdroższym sprzęcie" - twierdzą pomysłodawcy projektu.

Odbiorcami sprzętu przekazywanego przez Bank Drugiej Ręki będą przede wszystkim osoby niepełnosprawne, szkoły i biblioteki wiejskie oraz organizacje pozarządowe. W początkowej fazie projektu nie planuje się obsługi osób indywidualnych. Przekazywanie komputerów na rzecz takich osób będzie się odbywać za pośrednictwem organizacji działających w danym środowisku (np. Fundacja Matematyków i Informatyków Niepełnosprawnych Ruchowo).

Więcej informacji: www.bdr.ngo.pl

www.klon.org.pl

www.pah.ngo.pl