Komunikacja z rynkiem

W ostatnich latach integracja, kształt, dystrybucja i działanie informacji korporacyjnych było jednym z kluczowych zagadnień w firmach. Trudno jest jednak dokładnie określić związek jaki zachodzi między sposobem komunikacji z rynkami kapitałowymi a kosztem kapitału.

MIT zbadał związek między ujawnianiem informacji a kosztem kapitału w firmie. W swoim badaniu połączył analizę zawartości z badaniem finansowym.

Oto podstawowe wnioski z badania:

1. Pełniejsza, bardziej przejrzysta i podana w odpowiednim czasie informacja obniża koszt kapitału i redukuje niestabilność cen akcji.

2. Zwiększony nacisk na jakość przekazywania informacji korporacyjnych i ich wpływ na wyniki firmy ma cztery podstawowe przyczyny: globalizacja, innowacje konceptualne, innowacje technologiczne oraz udoskonalone techniki informowania.

3. Firmy, które dostarczają wysokiej jakości informacji o strategii, rynkach, procesach wewnętrznych, wynikach finansowych, są bardziej interesujące dla inwestorów.

4. Zwiększona jawność może doprowadzić do zwiększonych kosztów, jednak warto zdać sobie sprawę z osiągniętych w ten sposób korzyści.


Zobacz również